Oldal kiválasztása

Fogyasztóvédelmet érintő alapvető jogszabályok

2021. 03. 19. | Jogszabályok

A jogszabályok hatályos szövegét a Nemzeti Jogszabálytárban bárki ingyenesen online elérheti a www.njt.hu honlapon.

Az uniós jogszabályokat pedig az alábbi linken lehet elérni https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

 

Általános alapvető szabályokat megállapító jogszabályok:

 

– A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény

– A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

– A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

 

Kereskedelem, jótállás, szavatosság, építőipar

 

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

– A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet

– A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

– A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

– Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

– Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

– A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet

– Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

 

Pénzügy

 

–  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

–  A fogyasztónak nyújtott hitelről 2009. évi CLXII. törvény

 

Utazás, közlekedés, parkolás, üdülési jog

 

– A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

– Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

– Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

– A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

– A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és au üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 Főv. Kgy. Rendelet

– A légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008 EK rendelet

– A vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007 EK rendelet

– A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete

– A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

– A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

– A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

– A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007 (IV.25.) Korm. rendelet

– A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet

– A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015 (VII. 7.) Korm. rendelet

– A térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

– A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

– Az együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM

– A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet

 

Hírközlési szolgáltatás

 

– Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

– Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet

– A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

 

Villamosenergia-szolgáltatás

 

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

– A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

– A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet

– A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

 

– A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

 – A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény

 

Víziközmű-szolgáltatás

 

– A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény

– A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény

– A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

– A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

 

Kéményseprő-ipari szolgáltatás

 

– A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény

– Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

– A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

 

Távhőszolgáltatás

 

– A távhőszolgáltatásokról szóló 2005. évi XVIII. törvény

– A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

 

Földgázszolgáltatás

 

– A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

– A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

 

Postai szolgáltatás

 

– A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény

– A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII. 4.) Korm. rendelet

 

0 hozzászólás