Oldal kiválasztása

Új fogyasztóvédelmi szabályok a jótállás és az online vásárlás körében

2024. 04. 24. | Hírek

2024. április 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelete a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról. A Korm. rendelet számos szabályt módosít, amelyek közül a legfontosabbakat emeljük ki.

Mindenekelőtt módosításra került az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. Ez alapján a  kötelező jótállás időtartama a külön miniszteri rendeletben felsorolt új termékekre vonatkozóan 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, míg 250 000 forint eladási ár felett három év. Ha jótállási időtartam alatt a  fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a  fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a  vállalkozás köteles a  fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

 

Ha a  fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a  vállalkozás köteles a  jótállási jegyen, ennek hiányában a  fogyasztó által bemutatott, a  fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az  általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ezen módosítás a  kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba

Az online kereskedelem fogyasztóvédelme szempontjából jelentős előrelépés, hogy távollévők között kötött szerződés – azaz pl. online vásárlás – esetén, ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a  vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az  árut visszaadni a vállalkozásnak, magyarán nem kell postáznia, vagy futárt igénybe vennie a termék visszajuttatásához.

A módosítás a jogszabály kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

Ugyancsak módosul a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, amely alapján üzemanyagtöltő állomáson forgalmazott folyékony motorhajtóanyagok esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kerül piacfelügyeleti hatóságként kijelölésre.

A NAV hatáskörét érintő módosítás a kihirdetését követő napon lépett hatályba.

0 hozzászólás