Oldal kiválasztása

Nem a megrendelt terméket kapta kézhez? Nem megfelelő szolgáltatást nyújtottak a vállalkozások? Megoldás a békéltető testület

2023. 07. 13. | Hírek, Jó tanácsok, Tudástár

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez forduló panaszosok nagy része még mindig nincs tisztában azzal, hogy fogyasztói panasza esetén ki fog tudni neki segíteni, hol és mikor fog rendeződni a problémája. Ezért is tartjuk fontosnak minden fórumon felhívni a figyelmet a békéltető testületekre, ugyanis hozzájuk lehet fordulni azért, hogy a kereskedővel/szolgáltatóval fennálló vitás ügy megoldódjon ingyen, és gyorsan.

Legfontosabb szerepük, hogy a fogyasztó és a vállalkozás között egyezséget kísérelnek meg létrehozni. De ha esetleg erre nem kerül sor, akkor is eldöntik az ügyet, hogy a fogyasztó kérelme megalapozott-e vagy sem.

A békéltető testületi eljárás előnyei

A békéltető testületi eljárás előnyei közé tartozik az ingyenes, gyors, másrészt az egyszerű, ugyanakkor szakszerű mind a két vitás fél, azaz a fogyasztó és a vállalkozás számára is érthető eljárás. Tudni kell, hogy a fogyasztóvédelemben, és a vitás ügyek rendezésében gyakorlott szakértőkből állnak a békéltető testületek. A békéltető testületek valamennyi vármegyében elérhetőek a fogyasztók számára, melyeket a kereskedelmi és iparkamarák működtetnek.

További pozitívum, ami talán a legfontosabb a fogyasztók számára, hogy a vállalkozások kötelesek együttműködni a békéltető testületek eljárásában, azaz az eljárást nem utasíthatják vissza! Ellenkező esetben automatikusan fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. Ez azt jelenti, hogy az adott, bepanaszolt kereskedő köteles először is írásban nyilatkozni a fogyasztó panaszát illetően, így például, miszerint azt elismeri-e vagy vitatja, de ugyanúgy meg kell küldenie a békéltető testület számára az üggyel kapcsolatos bizonyítékait is, valamint főszabály szerint a meghallgatáson is személyesen meg kell jelennie!

Hogyan lehet a békéltető testületekhez fordulni?

Egyedül az szükséges, hogy a testülethez írásban juttassuk el kérelmünket, amelynek azonban megvannak a maga kötelező tartalmi elemei.

A békéltető testületek az internetes honlapjaikon „Kérelem” formanyomtatvánnyal segítik a fogyasztókat, hogy minél egyszerűbben a testülethez fordulhassanak. Ez már tartalmazza a szükséges nyilatkozatokat is, így csak ki kell tölteni akár kézzel írottan, akár számítógépen és valahogy el kell juttatni a békéltető testületnek. Fontos viszont, hogy a fogyasztónak a kérelemhez mellékelni kell az összes, rendelkezésre álló bizonyítékot, tehát már előzetesen gyűjtsünk össze ezeket!

Ilyen lehet például a vásárlásról kapott számla-nyugta, a hiba bejelentését igazoló jegyzőkönyv-másolat, a Vásárlók Könyvébe tett beírás, az átutalt összeg megfizetését bizonyító tranzakció, a megkötött szerződés, a vállalkozás által küldött fizetési felszólítás, vagy az adott céggel folytatott levelezések, a szolgáltató részéről megküldött számlaegyenleg.

Amire mindenképpen oda kell figyelni, hogy mielőtt a békéltető testülethez fordulnánk, meg kell kísérelnünk a vitát közvetlenül rendezni a kereskedővel, és bizonyítanunk is kell a testület előtt azt, miszerint ezt megpróbáltuk. Ez nem jelent mást, minthogy írásos bizonyítékot kell csatolnunk az egyeztetés megkísérléséről. Erre megfelelő lehet például egy a kereskedőnek elküldött e-mail vagy postai levél vagy a vállalkozás által a termék hibájáról felvett jegyzőkönyv másolata, vagy a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés.

Végül alapvető követelmény, hogy pontosan fogalmazzunk a kérelemben, és határozzuk meg, mit szeretnénk kérni, elérni a testület eljárásával. Tehát ne azt írjuk be, hogy „kérem segítsenek”, hanem, ha például egy hibás laptopról van szó, akkor is konkrét dolgot írjunk, például: „kérem a termék javítását vagy cseréjét”. Ha bizonytalanok vagyunk abban esetleg, hogy mit kérhetünk, akkor pedig nyugodtan vegyük igénybe azt a lehetőséget, miszerint a békéltető testületek fogyasztóvédelmi tanácsot adnak – szintén ingyen – a fogyasztókat megillető jogokról és kötelezettségekről!

Milyen ügyekkel lehet a békéltető testületekhez fordulni?

A békéltető testületek számtalan különféle üggyel foglalkoznak, de mindenképpen feltétel, hogy egy vállalkozás és magánszemély közötti vitáról legyen szó. Így például ide tartoznak a garanciális viták, ha például a kereskedő nem javítja, nem cseréli a megvásárolt, de elromlott laptopot, televíziót, számítógépet, okostelefont. Szintén a békéltető testületek foglalkoznak azokkal az ügyekkel, ha megrendeltünk valamit az interneten, de nem azt kaptuk, amit kértünk, de mégsem kaptuk vissza a pénzt, vagy pedig ha később az online megrendelt termék hibásodott meg, és nem hajlandóak a problémával foglalkozni.

Ugyancsak a testületek segítenek, ha például szerintünk túl sokat számlázott a mobil- vagy az internetszolgáltató, vagy pedig, amennyiben büntetést kapott a fogyasztó a parkolás során vagy épp, amikor vasúton, autóbuszon utazva bírságolták meg.  Hozzájuk tartoznak azok a kérelmek is, amelyekben a fogyasztók például a kapott gázszámlát vagy áramszámlát vitatják, de azok az ügyek szintén, ha egy nyaraláson vettünk részt, ahol elmaradtak a befizetett programok, késett a repülő, vagy a szállás volt botrányos, de nem kaptunk semmilyen visszatérítést a részvételi díjból. 

Döntenek építőipari- vagy épp kivitelezési szolgáltatással kapcsolatos ügyekben is, így látható, hogy igen széles körben, hiszen ezek mind fogyasztói jogvitának minősülnek, ha egy vállalkozás és egy magánszemély közötti szerződés jött létre.

Használjuk bátran ezt a lehetőséget, ha nem sikerült megoldani a vitánkat a vállalkozással!

A www.bekeltetes.hu oldalon mind az eljárásról, mind a testületek elérhetőségéről további információhoz juthatunk.

0 hozzászólás