Oldal kiválasztása

Jelentős átalakulások a hazai fogyasztóvédelemben – békéltető testületek – tájékoztatás, fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálat

2023. 04. 17. | Hírek

Az Igazságügyi Minisztérium által az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat jelentősen átalakítja a fogyasztóvédelemben fontos szerepet betöltő békéltető testületek működését annak elfogadása esetén.

Ezt megelőzően pedig a Kormány által már elfogadott fogyasztóvédelmi politika is mutatja, hogy nemcsak szavakban, hanem tettekben is teljesen más fogyasztóvédelmi politikát kezdett el és folytat a fogyasztóvédelemért felelős tárca.

Az egyeztetések, a párbeszéd folyamatos. A Fogyasztóvédelmi Tanács ülésezik.

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek véleményei nemcsak meghallgatásra kerültek, hanem a javaslatok vissza is köszönnek nemcsak a normaszövegekben, hanem a fogyasztókat érintő más döntésekben is.

 I.

A tavalyi évben elfogadott fogyasztóvédelmi politika főbb mérföldkövei a következőek:

  • fogyasztóvédelem területén hatékony szabályozási és intézményrendszer, Fogyasztóvédelmi Kerekasztal létrehozása annak érdekében, hogy javaslatokkal, előterjesztésekkel segítse a Fogyasztóvédelmi Tanács munkáját;
  • kiemelt cél a fogyasztóvédelmi intézményrendszer hozzáférhetőségének növelése és a fogyasztói jogok érvényesítésének egyszerűsítése digitális megoldások és szolgáltatások fejlesztésével;
  • lépéseket tesz a fogyasztóvédelmi intézményrendszer egyes szereplőinek fogyasztók általi magasabb szintű ismerete, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóságok, az Európai Fogyasztói Központ, a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi civil szervezetek megismerése érdekében;
  • lépéseket tesz a fogyasztói tudatosság növelése érdekében, különös tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak leginkább kiszolgáltatott gyermekekre, idősebb korosztályra, az egészségügyileg hátrányos helyzetűekre és a családok védelmére

 II.

Fogyasztóvédelmi törvény jelentős átalakítása

A törvényjavaslat a Magyarországon alternatív vitarendezési feladatokat ellátó békéltető testületekre vonatkozó módosításokat tartalmaz, amelyek célja a békéltető testületek hatékonyságának és elérhetőségének a növelése. A hazánkban 24 éve működő békéltető testületek a fogyasztók és vállalkozások közötti viták (fogyasztói jogviták) ingyenes, gyors rendezésének lehetőségét kínálják, mindezt a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A békéltető testületek célja a felek között egyezség létrehozatala, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben történő döntéshozatal a fogyasztói jogok gyors, költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.  

A jól működő alternatív eljárások arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy megoldásokat keressenek a termékek vásárlásánál és szolgáltatások igénybevételénél felmerülő problémákra.

2015-ben a Kormány a békéltető testületi rendszert jelentősen megerősítette, mivel az akkori jogszabály-módosítás alapján a vállalkozás köteles válasziratot (nyilatkozat a fogyasztó igényének jogosságáról) küldeni és a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ennek elmaradása esetén a vállalkozással szemben a fogyasztóvédelmi hatóság bírságot szab ki.

A békéltető testületeket érintő legutóbbi módosítást 2019-ben fogadta el az Országgyűlés, amely alapján a békéltető testületi tagok kijelölésen alapuló eljárását pályázati eljárás váltotta fel, és megszüntette a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek jelölési jogát a békéltető testületekbe.

Az eltelt időszak tapasztalatai alapján sor került a békéltető testületi tagok kiválasztási eljárásának a felülvizsgálatára is.

 1. A jelenlegi módosítás alapján törvényi szintre kerül az ún. paritás elve, melynek alapján a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a tagok kiválasztásakor gondoskodik arról, hogy a fogyasztói és vállalkozói oldal képviselői egyenlő számban kerüljenek be az adott testületekbe.

2. E követelményt a jövőben nem csupán országosan, hanem békéltető testületenként szükséges lesz érvényre juttatni.

3. Az új szabályok alapján alapvetően online módon kerül majd sor a békéltető testületi eljárások lefolytatására, a fogyasztónak ugyanakkor lehetősége lesz kérni a személyes meghallgatást is.

4. Az eddigi működtetési rendszert felváltja a regionalitás. A regionális központok Budapesten, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Győrben, Debrecenben és Pécsett fognak működni.

 5. A 200 ezer forintot meg nem haladó ügyértékű ügyekben kötelezést tartalmazó határozatot hoz az eljáró testület a fogyasztói kérelem megalapozottsága esetében.

A békéltető testületek színvonalának növelését szolgálja, hogy a békéltető testület elnökének és tagjának a megbízástól számított egy éven belül a szakmai irányító által szervezett képzésen kell részt vennie és békéltető testületi alapvizsgát kell tennie.

A békéltető testületek szakmaiságának erősítése és a békéltető testületek finanszírozásának hatékonyabbá tétele érdekében a testületek regionális illetékességgel működnek a módosítást követően. A fogyasztók számára ez az ügyintézési helyek bővülését jelenti. A vármegyeszékhely megyei jogú városai mellett ugyanis a nem vármegyeszékhely megyei jogú városokban is biztosítani kell a személyes meghallgatást (Baja, Esztergom, Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Sopron).

A békéltető testület tagjainak létszáma legalább tizenkettő fő, és rögzítésre kerül a felső létszám legfeljebb huszonhét főben. A módosítás nem érinti azt a rendelkezést, amely szerint a szakember utánpótlásra ösztönzés érdekében a békéltető testületek tagjainak legfeljebb a fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége egyetért az Igazságügyi Minisztérium által benyújtott szakmai előterjesztéssel és bízunk benne, hogy a jövőben további javaslataink is elfogadásra kerülnek a jogalkotásért felelős szervnél.

 

III.

Fogyasztók részére közvetlen tájékoztatás, elektronikus és online ügyfélszolgálat

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége rendkívül fontosnak tartja a fogyasztók tájékoztatását, segítségét, ezért elsődleges a fogyasztók bizalmának a megteremtése mellett az elérhető fogyasztóvédelem biztosítása, összhangban az Igazságügyi Minisztérium célkitűzéseivel.

 A fogyasztói érdekérvényesítés, tanácsadás, fogyasztói tudatosság növelése elengedhetetlen a fogyasztók számára, beleértve a társadalom valamennyi rétegét. Ezért olyan ügyfélszolgálatot kívánunk üzemeltetni, mely egyrészt telefonon, másrészt elektronikus módon nyújt elérhetőséget a fogyasztók részére. Ingyenes telefonszámot biztosítunk, amelyet a fogyasztók elérhetnek majd kérdésük esetén. Ezt a számot a későbbiekben tudjuk majd közölni. A telefonszámon elérhetőséget biztosítunk minden szerdán 8-16 óra között, a többi hétköznap 10-16 óra között, valamint szombaton 8-12 óra között.

Ezenkívül egy e-mail-címet is biztosítunk (alternativsegitség@gmail.com), melyen keresztül tájékoztatást kérhetnek a fogyasztók.

Célunk a fogyasztók tájékoztatása, segítsége!

 

0 hozzászólás