Oldal kiválasztása

Megtartotta első ülését a megújult Fogyasztóvédelmi Tanács

2023. 02. 20. | Hírek

A megújult Fogyasztóvédelmi Tanács 41 tagúvá bővült, a cél egy aktívabb testület létrehozása, folyamatos párbeszéddel hangzott el Dr. Salgó László Péter az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára bevezetőjében.

A fogyasztóvédelmi Tanácsban részt vesz: 12 minisztériumi szakterület (7 minisztérium képviseletében), 1 minisztériumi háttérintézmény, 3 hatóság, 3 békéltető testület, 2 köztestület, 8 fogyasztóvédelmi civil szervezet, 12 gazdasági érdekvédelmi szervezet

Az ülésen tájékoztatták a jelenlévőket a 2023-ban hatályba lépő, fogyasztóvédelmet érintő jogszabály-módosításokról, intézkedési, ellenőrzési tervekről. Így többek között zajlik a sítáborok (gyerektáborok) ellenőrzése, illetve a magyar nyelv védelmének ellenőrzése a nyelvtörvény szabályaira figyelemmel.

Fontos lépés, hogy 2023. június 25-én hatályba lépnek a képviseleti keresetre vonatkozó módosítások, melyek átültetése a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2020/1828 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történt. Ezen kívül az akadálymentességi irányelvre figyelemmel módosul a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény is. A fogyasztóvédelmi hatóság pedig hatáskört kapott annak ellenőrzésére, hogy a kereskedő biztosítja-e a fogyasztó részére az elektronikus fizetést.

A hazai jogalkotási feladatokkal összefüggésben közigazgatási államtitkár úr kiemelte, hogy 2023 tavaszán sor kerül az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges jogszabályok módosításáról szóló előterjesztés előkészítésére, amelynek az alapja a békéltető testületekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) elnöke, Dr. Baranovszky György többek között hangsúlyozta, hogy a civilek tájékoztató tevékenysége minden korábbinál fontosabb, ehhez kapcsolódik, hogy idén áprilisban is megrendezésre kerül a FEOSZ által szervezett Fogyasztóvédelmi Sulitábor. Üdvözölte a képviseleti keresetekre vonatkozó uniós szabályozás átültetését, álláspontja szerint nagy előrelépés lesz a fogyasztói jogok érvényesítése szempontjából, más civil szervezettel együtt aktívan vesznek részt a képviseleti kereset munkacsoport munkájában.

Hozzátette, hogy vállalkozások nélkül nincs erős fogyasztóvédelem, ezért is örül a vállalkozói érdekvédelmi szervezetek jelentős részvételének a megújult Tanács munkájában.

Elmondta ugyanakkor, hogy beszélni kell a problémákról is. A fogyasztói kiszolgáltatottság jelentős, a teljes fogyasztói kört érinti. Kommunikálni kell a fogyasztókkal és az uniós pályázatokból a társadalmi szervezeteket is támogatni kell, hogy 0-24 óráig tartó telefonos vagy online ügyfélszolgálatot tudjanak működtetni. Erősíteni kell a digitális fogyasztóvédelmet és át kell alakítani a békéltető testületeket. Utóbbi kapcsán mind a digitális átállás, mind az uniós szabályok betartása kiemelt jelentőségű.

0 hozzászólás