Oldal kiválasztása

A Kormány 1353/2022. (VII. 21.) Korm. határozata a fogyasztóvédelmi politikáról

2022. 07. 22. | Hírek, Jogszabályok

  1. A Kormány meggyőződése, hogy – figyelemmel a digitalizáció, a technikai fejlődés és a piaci változások által támasztott kihívásokra – a fogyasztók jogainak érvényesítése kizárólag hatékony állami segítségnyújtással és intézményrendszerrel, valamint a fogyasztóvédelmi intézményrendszer és a piaci szereplők közötti együttműködéssel valósítható meg. A Kormány ezért elkötelezett a magyar emberek és a magyar családok jogainak védelme, a fogyasztóvédelmi jogsértésekkel szembeni fellépés, valamint az önkéntes jogkövetés előmozdítása mellett. E célkitűzések érvényesülése érdekében a Kormány egyetért azzal, hogy fogyasztóvédelmi politikája a jövőben az alábbi célok és területek mentén érvényesüljön.

2. A Kormány

a) szükségesnek tartja, hogy a fogyasztóvédelem területén hatékony szabályozási és intézményrendszer álljon rendelkezésre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben;

b) lépéseket tesz annak érdekében, hogy a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetindítási joggal rendelkezők köre bővüljön a fogyasztókat érintő, tömegesen előforduló jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés érdekében;

c) az Alaptörvény XVI. cikkével összhangban biztosítja a gyermekek számára a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogot, amelynek érdekében kialakítja a szükséges jogi környezetet és intézményrendszert a fogyasztóvédelem területén is;

d) a közösségi média térnyerésére tekintettel és a digitális világ folyamatosan megújuló eszköztárára reagálva megvédi a magyar embereket az online térben is, amelyhez a szükséges jogi környezetet biztosítja;

e) javasolja az állami szervek bevonásával a Fogyasztóvédelmi Kerekasztal létrehozását annak érdekében, hogy javaslatokkal, előterjesztésekkel segítse a Fogyasztóvédelmi Tanács munkáját;

f ) elkötelezett a fogyasztói jogok hatékony érvényesülése és a fogyasztóvédelmi intézményrendszerbe vetett közbizalom erősítése mellett, amelynek érdekében szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi anyagi jogi és eljárásjogi szabályok felülvizsgálatát;

g) kiemelt célja a fogyasztóvédelmi intézményrendszer hozzáférhetőségének növelése és a fogyasztói jogok érvényesítésének egyszerűsítése digitális megoldások és szolgáltatások fejlesztésével;

h) lépéseket tesz a fogyasztóvédelmi intézményrendszer egyes szereplőinek fogyasztók általi magasabb szintű ismerete, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóságok, az Európai Fogyasztói Központ, a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi civil szervezetek megismerése érdekében;

i) elkötelezett a fenntarthatóság és a zöld átállás szempontjainak képviselete mellett a fogyasztóvédelem területén;

j) kiemelt célja a fogyasztók életének, testi épségének védelme érdekében a veszélyes termékek belföldi forgalomba való bejutásának megelőzése, valamint azoknak a belföldi fogyasztói forgalomból való kiszűrése;

k) lépéseket tesz a fogyasztói tudatosság növelése érdekében – különös tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoknak leginkább kiszolgáltatott gyermekekre, idősebb korosztályra, az egészségügyileg hátrányos helyzetűekre és a családok védelmére –, mindezt különösen a fogyasztói jogok témakörében tájékoztató kiadványok útján, fogyasztóvédelmi tárgyú kormányzati honlap fejlesztésével, fogyasztóvédelmi tárgyú konferenciák, konzultációk szervezésével, továbbá a fogyasztóvédelmi civil szervezetek bevonásával éri el, valamint, ehhez kapcsolódóan szakmailag támogatja a Gazdasági Versenyhivatalt a versenykultúra fejlesztésben és a fogyasztói tudatosság növelésében és a Magyar Nemzeti Bankot a pénzügyi tudatosság növelése érdekében tett erőfeszítéseiben;

l) ösztönzi a fogyasztóbarát vállalkozásokat, amely segíti a fogyasztói jogok érvényesülését az önkéntes jogkövetés által.

3. A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott szempontok figyelembevételével a 2. pont alapján gondoskodjon a Kormány fogyasztóvédelmi politikájának megvalósításáról.

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: folyamatos

  1. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

       miniszterelnök

0 hozzászólás