Oldal kiválasztása

Jó kezekben a fogyasztóvédelem

2022. 07. 8. | Hírek

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége jelentős és örömteli változásként értékelte, hogy a fogyasztóvédelem szakmai irányítása az Igazságügyi Minisztériumhoz került. Ennek keretén belül az Igazságügyi Minisztérium és a FEOSZ képviselői 2022. június 27-én közös megbeszélést tartottak.

Az egyeztetésen áttekintettük a fogyasztóvédelem előtt álló feladatokat és kihívásokat, amelyre az Igazságügyi Minisztérium képviselője felé a FEOSZ az alábbi javaslatokat fogalmazta meg:

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek megerősítése elengedhetetlen annak érdekében, hogy hazánk fogyasztóvédelme megújuljon. A fogyasztóvédelmi törvényünk 1997. óta pontosan meghatározza a társadalmi szerveztek feladatait. Ennek oka egyrészt az uniós szerződésekben, politikákban meghatározott közösségi fogyasztóvédelem célkitűzési, prioritásai, másrészt a fogyasztók védelmének elsődlegessége a vállalkozásokkal szemben. Ezt Magyarország Alaptörvénye is rögzíti azáltal, hogy a fogyasztók jogainak védelme, a verseny tisztasága alapvetés.

Fontos, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek részére korábban kiírt pályázati felhívásokat teljes egészében szükséges áttekinteni, és a jó gyakorlatokat folytatni, a rosszakat megváltoztatni a források jelentős bővítése mellett. Szükség szerint a fogyasztóvédelmi hatóságok által kirótt és befizetett bírságok bizonyos összegének a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek részére történő átcsoportosításával, és uniós források fogyasztóvédelembe történő becsatornázásával.

Prioritásként kell kezelni a kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztói rétegek érdekeit, így különösen a gyerekek és időskorúak fókuszba helyezése elengedhetetlen. Egy pillanatig sem szabad halogatni a digitális fogyasztóvédelem kialakítását, felépítését és a fogyasztóvédelem újradefiniálását annak érdekében, hogy a fogyasztó tudja, érezze, hogy az állam értük van, gondoskodik róluk és segíti őket.

A fogyasztók mindig kiszolgáltatottabbak, mint a vállalkozások. A vállalkozói oldal erősebb, erőfölényben van. Ha a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek erősek, akkor a fogyasztók védelme is biztosított. Hiszen a fogyasztók egyenként nem tudnak eljárni minden egyes helyzetben, akkor, amikor úgy érzik, hogy a vállalkozások átverték őket, nem foglalkoznak a panaszaikkal.

Ehhez biztosítani kell az Fgytv. 45§-ban meghatározott jogok érvényesülését. Ily módon a fogyasztók elégedettsége is nőhet. Vállalkozások nélkül nincs fogyasztóvédelem, így szükség van az állandó párbeszédre a fogyasztóvédelmi hatóságok a vállalkozói és fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek képviselői között hazai szinten is.

A Fogyasztóvédelmi Tanács működését rendszeressé kell tenni. Minden fogyasztóvédelemben tevékenykedő szereplőnek csak egy érdeke lehet, nevezetesen, hogy Magyarországon a fogyasztóvédelem, a fogyasztói érdekek képviselete erős legyen. Ehhez szükség van arra is, hogy a fogyasztóvédelmi hatóságok közötti együttműködés, konzultáció állandó legyen.

Örömteli hír, hogy az Igazságügyi Minisztérium nyitott a Fogyasztóvédelmi Tanács munkájának megújítására, és üdvözöljük, hogy a hatóságok közötti egyeztetések is magasabb szintre kerülnek.

A hazai fogyasztóvédelem megerősítéséhez szükséges megalkotni és elfogadni Magyarország középtávú fogyasztóvédelmi politikáját és nem tárcaszintű szakmapolitikát képviselni.

A fogyasztóvédelem fő pillérét alkotják a hatósági, fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteken kívül a békéltető testületek.  Hangsúlyos kérdés a békéltető testületi szervezeti rendszer, működés felülvizsgálata, átalakítása, összhangban az Európai Uniós rendelkezésekkel, a hatékonysággal és a fogyasztók érdekeivel. Az uniós irányelvvel összhangban biztosítani kell, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek képviselői a békéltető testületek tagjai lehessenek.

Nem lehet kérdéses az sem végezetül, hogy meg kell oldani az egycsatornás fogyasztóvédelmi közösségi, kommunikációs platform kialakítását, a fogyasztóvédelem elérhetőségének biztosítását. Amellett, hogy az egységes joggyakorlat is elengedhetetlen a fogyasztóvédelem elismertsége, ismertsége és a bizalom megőrzése érdekében.

Örömteli hír, hogy az Igazságügyi Minisztérium elhivatott a fogyasztók jogainak érvényesítésében, és nyitott a jövőbeni közös szakmai munka folytatására.

0 hozzászólás