Oldal kiválasztása

Jótállás, szavatosság

2022. 03. 9. | Hírek, Tudástár

Az elmúlt időszakban több alkalommal is változtak a hibás teljesítéssel összefüggő szabályok, legyen szó akár a határidőkről, a különböző jogok érvényesíthetőségéről, vagy az értékhatárokról. Szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a különböző időszakban vásárolt termékekre vonatkozó szabályozásról.

Első és legfontosabb alaptétel, hogy jelen cikkünk is kizárólag a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre vonatkoznak, így a vásárló minden esetben természetes személy. Céges vásárlásokra ezek a szabályok nem, vagy eltérő formában vonatkoznak.

2021. január 1. előtti vásárlás esetén

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a jogosult (vevő) választása szerint

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, vagy
  • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, 
  • a hibát a kötelezett költségéremaga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
  • a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak (vevőnek) a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Fontos kiemelni, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult (vevő) által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult (vevő) érdekeit kímélve kell elvégezni. Törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen.

A szavatossági idő a vásárlástól számított 2 év, ezen időszakon belül azonban az első hat hónapban vélelmezni kell, hogy a vásárlás után felismert hibát nem a fogyasztó használata okozta.

A jótállás időtartama a kötelező jótállásra vonatkozó rendeletben meghatározott termékkörökre 1 év.

2021. január 1. utáni vásárlásra vonatkozó módosítások

A jótállás időtartama az eddigi kötelező 1 év helyett, 1, 2, 3 évben kerül meghatározásra az eladási ár függvényében:

-10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

-100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

-250 000 forint eladási ár felett három év.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a termék vételárát nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a termék vételárát a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Fontos kiemelni, hogy ezen nyolc napos kijavítási/kicserélési határidők, illetve a háromszori sikertelen kijavítást követő csere nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint motoros vízi járműre.

Bővült a kötelező jótállás alá eső termékek köre:

-nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

-árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

-kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

-garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

-zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

-napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

-játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

-külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

2022. január 1. utáni vásárlás

A szavatossági idő a vásárlástól számított 2 év marad, azonban ezen időszakon belül 1 évig kell vélelmezni, hogy a vásárlás után felismert hibát nem a fogyasztó használata okozta.

A kellékszavatosság kiterjed a digitális szolgáltatásokra is.

A kellékszavatossági jogok közül a fogyasztó a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

A fogyasztó kellékszavatossági jogai között akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét.

0 hozzászólás