Oldal kiválasztása

Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyzete

2022. 01. 18. | Hírek

2022. január 13-án került sor a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének kezdeményezésére az ITM egyes fogyasztóvédelmi területek felett szakmai ellenőrzést ellátó fogyasztóvédelmi helyettes államtitkársága között arra az egyeztetésre, melynek témája a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek jelenlegi és jövőbeni helyzete volt, tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a helyettes államtitkársághoz tartozik többek között a fogyasztóvédelem civil területe, a Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályainak szakmai irányítása mellett.

Rengeteg téma felmerült a közel másfél órás megbeszélésen, hiszen sok év óta ez volt az első személyes egyeztetési lehetőség.

Kifejezetten deklarálásra került, hogy a jobbítás szándéka vezet mindenkit, így az elhangzott kritika észrevételek is mind azt a célt szolgálták, hogy a jövőben ténylegesen egy erősebb fogyasztóvédelemmel és működőképes fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel találkozhassanak a fogyasztók, de nem a jelenlegi irányítási és szakmai keretek között – ahogy az elhangzott a Fogyasztóvédelmi Tanács 2021. decemberi ülésén is.

Azt azonban tényként állapították meg a civil szervezetek képviselői, hogy az elmúlt pár évben a fogyasztóvédelmi civil szervezetek leépítése megtörtént, hiszen számtalan egyesület megszüntette a működését. Ellehetetlenítette őket mind anyagilag, mind a különböző jogosítványaik elvételével a helyettes államtitkárság, mind jogszabályok elfogadásával, mind a pályázati kiírásokkal. El kell kezdeni szinte a nulláról felépíteni újra egy jól működő, hasznos, hatékony rendszert.

A helyettes államtitkárság szóba hozta a fogyasztóvédelmi szervezetek részére kiírt pályázatok kérdését. Tény, hogy az évről évre kiírt pályázati összeg nagyon alacsony, a helyettes államtitkárság álláspontja szerint ők folyamatosan lobbiznak az összeg megemelése érdekében, de nem járnak sikerrel. A pályázatok kapcsán a civilek szerint meg kell változtatni a témaköröket, vagy esetleg el is kell törölni, és biztosítani kell, hogy a Fogyasztóvédelmi törvényben előírt feladatokat el tudják látni az egyesületek. Jelenleg ugyanis ez egyáltalán nem biztosított, csak meghatározott feladatok ellátására lehet pályázni, így kimaradnak lényeges feladatok is. Ugyanígy probléma, hogy az igen alacsony összegű pályázati összeg megosztásra került a minisztérium által. Azt is tényként kell kezelni, hogy a korábbi szigorú előírások felpuhultak és már bármilyen egyesület pályázhat, így évről évre pl. foci, ifjúsági  egyesületek is kapnak fogyasztóvédelmi tevékenység ellátásáért anyagi eszközöket. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy nem számít a szakmaiság, és ez nagyon rossz irányba mutat.

Azt is ki kell emelni, hogy más pályázati rendszerből a fogyasztóvédelmi egyesületek nem tudnak forráshoz jutni, mint például a környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek. Nincsenek közvetlen európai uniós támogatások sem, azokat a magyar állam tudná lehívni és így támogatni az egyesületeket, de erre több mint tíz éve nem került sor a fogyasztóvédelem területén.

Rengeteg hazai szakbizottságban, európai uniós szintű bizottságban vesznek részt a civil szervezetek munkatársai, ahol komoly felkészülést, tudást kívánó munkát folytatnak, azonban ez sem támogatott a helyettes államtitkárság részéről. Muszáj a munkaerőt finanszírozni, különben nem fognak tudni létezni a szervezetek. A szakértelmet meg kell fizetni, ellenkező esetben a fiatal szakembereket sem lehet a fogyasztóvédelem területére csábítani.

A fogyasztóvédelmi egyesületek határozott véleménye az, hogy vissza kell állítani azt a rendszert, amikor a befolyt fogyasztóvédelmi bírság meghatározott részét a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek részére kiírandó pályázatokra kellett fordítani. Biztosítani kell, hogy a ténylegesen fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervezetek működése folyamatosan biztosított legyen.

A békéltető testületi rendszer átalakítása továbbra is elhibázott lépés volt, az uniós előírásoknak sem felel meg a jelenlegi rendszer, melyből a fogyasztóvédelmi egyesületek jelölési joga törlésre került, egyszemélyben a miniszter dönt az álláspályázatokról, a gazdasági és iparkamarák javaslatának figyelembe vételével, vagy anélkül. A békéltető testületek iparkamarákhoz történő telepítése pedig a vállalkozói oldalt, így a kamarákat erősítette szemben a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel. A számok pedig, amin a hatékonyságot kívánja a helyettes államtitkárság mérni nem változtak, sőt az ügyszámok, ha kis mértékben is csökkennek. Át kell alakítani a jelenleg működő békéltető testületi szervezeti rendszert is.

Társadalmi hasznosság egyértelműen felmutatható a civil szervezetek oldalán. Mindenki érdeke a fogyasztók tudatosságának növelése, így alapvető igény van a fiatalok oktatására, tájékoztatására, de ugyanígy fontos a nyugdíjasok, szépkorúak védelme is. Nem lehet ugyanúgy közelíteni a különböző korosztályokhoz, ezért is van szükség nyomtatott fogyasztóvédelmi újságra is, nemcsak az elektronikus csatornákra, mint a facebook vagy youtube.

A civil szervezetek találkoznak nap mint nap a fogyasztói panaszokkal, ők is tudják közvetíteni a helyettes államtitkárság, illetve a jogalkotók felé azokat a problémákat, amik megoldásra szorulnak. Ehhez viszont az is elengedhetetlen lenne, hogy előzetesen is legyen jogszabályvéleményezési lehetőség, annak ellenére, hogy jelenleg ez nincs így. De pontosan azért, mert a mindennapi jogértelmezési, jogalkalmazási problémákkal a civil szervezetek szakemberei is találkoznak, náluk van meg az a tudás, ami egyértelműen segíthetné a jogalkotó munkáját. Ezt a háttértudást nem kihasználni nagy hiba. Viszont ehhez is alapvető lenne a folyamatos kommunikáció, illetve a szervezetek megbecsülése. Ez a mostani egyeztetés lehet talán az első lépés ehhez.

A helyettes államtitkár asszonynak írt levelünk itt olvasható.Fogyasztóvédelmi pályázati kiírás ITM – HÁT (K.N.)levél 2022. 01.16

0 hozzászólás