Oldal kiválasztása

Javító-karbantartó szolgáltatások

2021. 12. 14. | Hírek, Tudástár

Megjelent a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége kiadásában a Tudatos Fogyasztóvédelem című ingyenes fogyasztóvédelmi újság, mely online változata a www.feosz.hu oldalon is elérhető. Az újság az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával jött létre. Sok érdekes cikk vár az olvasókra, így például a javító-karbantartó szolgáltatásokról is olvashatnak benne.

Sokszor előfordul ugyanis, hogy a megvásárolt termékre már lejárt a jótállás, és persze természetesen elromlik. Kihívjuk a szerelőt, aki jó esetben ki tudja javítani a hibát. De mi történik akkor, ha ezt követően rövid időn belül ismét hibába ütközünk?

Létezik az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról is szabály, mely szerint, ha a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés tárgya a fogyasztó által megrendelt, a jogszabály mellékletében felsorolt javító-karbantartó szolgáltatás, és a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

Mely szolgáltatásokat nevesíti a jogszabály melléklete?

– Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások.

– Háztartási gépek és készülékek javítása.

– Barkács- és kerti szerszámok javítása.

– Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása.

– Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása.

– Gyógyászati segédeszközök javítása.

– Telefon- és telefax-berendezések javítása.

– Hangszerek javítása.

– Órák javítása.

A jótállás időtartama hat hónap. Ez a határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozás végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Sajnos el szokott maradni, de a vállalkozás a szolgáltatás díjának átvételekor vagy a dolognak a fogyasztó részére történő átadásakor jótállási jegyet köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Fontos tudni, hogy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot/számlát/nyugtát a fogyasztó bemutatja.

Amennyiben bejelentjük jótállási igényünket az elvégzett szolgáltatás hibája miatt, akkor a vállalkozás a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Ha pedig a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges, erről – járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével – a vállalkozás köteles gondoskodni. Amennyiben az el-, illetve visszaszállítást a vállalkozás elmulasztja, azt a vállalkozás költségére a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.

0 hozzászólás