Oldal kiválasztása

Fogyasztóvédelmi Tanács ülés

2021. 12. 1. | Hírek

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. november 23-ra összehívta a Tanács ülését.  A FEOSZ tagszervezetei, illetve más társadalmi szervezetek jelen lévő képviselői azt követően, hogy meghallgathatták a minisztérium helyettes államtitkárának beszámolóját az elmúlt egy év sikeres hatósági eredményeiről, lényeges kritikai megjegyzéseket is megfogalmaztak.

Az elmúlt időszakban sajnos a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek „jelentős leépítése” történt az állam részéről, azaz nem a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott feladataikra történt a jelentősen lecsökkentett pályázati források meghirdetése. Ez is témája volt a Fogyasztóvédelmi Tanács november 23-ai ülésének, annak hangsúlyozása mellett, hogy a Tanács nem a 2011-ben elfogadott Kormány határozat pontjainak megfelelően működik.

Sokkal több párbeszédre, az érvek ütköztetésére lenne szükség a kiszolgáltatott fogyasztók védelme érdekében. Szükséges egy: ”egy csatornás fogyasztóvédelem kialakítása”, mert a fogyasztók nem tudják, hogy a fogyasztóvédelem alatt kit is kell valójában érteni, kitől milyen segítséget kaphatnak. Sokkal nagyobb segítséget kell nekik nyújtani a jelenleginél. Ki kell emelni azt is, hogy az ITM alá tartozó fogyasztóvédelmi hatóság mellett más fontos szereplői is vannak a hazai fogyasztóvédelemnek.

Elhangzott: nem férhet kétség, hogyha az állam komolyan gondolja a fogyasztóvédelmet, akkor mindenképpen a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek szerepének újbóli megerősítése szükséges, és párhuzamosan a kereskedelmi és iparkamarákhoz telepített békéltető testületek függetlenségének kialakítása is fontos célként kell megjelennie, a jelenlegi szervezeti, irányítási beágyazódás helyett. Az európai uniós irányelvvel összhangban a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek képviselőinek jelenléte, választás útján a békéltető testületekben elengedhetetlen. Ez 1999-től 2019. december 31-ig biztosítva volt!  Jelenleg az MKIK és a miniszter dönti el, ki lehet békéltető testületi tag. 

Nyugat Európában biztosított a független fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működése, hiszen egy jól működő államnak is ez az érdeke. 

Ebben sajnos itthon változások álltak be 2016-17-től. Az állam dominanciája nyilvánvaló lett, ez érthető is bizonyos fogyasztóvédelmi kérdésekben, de párhuzamosan a fogyasztók hangjának elnémítása beláthatatlan folyamatokat indított el. Erről szó volt, és hangot is adtak a Fogyasztóvédelmi Tanács ülésén a társadalmi szervezetek képviselői, oly annyira, hogy több fogyasztóvédelmi szervezet képviselője is világosan kifejtette, hogy nem biztosított az utánpótlás, a fiatalokat nem lehet már bevonni a munkába, mivel semmilyen egzisztenciát nem tudnak nyújtani a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek, ahogy ezt tették még 6-7 évvel ezelőtt is. A fogyasztóvédelemhez, így a tanácsadáshoz, eljárások indításához megfelelő szakmai tudás szükséges, ezt a munkát nem lehet ” társadalmi munkában” végezni.

A fogyasztóvédelemben a függetlenség megtartásának érdekében az államnak kell biztosítani a működéshez szükséges forrásokat. Ez most nem biztosított. A békéltető testületekből a fogyasztóvédelmi szervezetek által jelölt személyek választásának megszüntetése is – a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó pályázati feltételek, kiírások megszüntetése mellett – világossá tette, hogy az állam miként tekint, és mit vár a fogyasztóvédelem civil szervezetektől. Nem késő, már ameddig lehet, gyökeresen megváltoztatni az állam fogyasztóvédelmi politikáját.

A kemény kritikai megjegyzések mellett azonban nem szabad elfelejteni, hogy az Innovációs és a Technológiai Minisztérium, a korábban a FEOSZ által elkezdett fogyasztóvédelmi oktatási programot hatékonyan tovább tudta fejleszteni és örvendetes, hogy a lehetőség nyílt a Tudatos Fogyasztóvédelem c. újság megjelentetésére, és folytatódhat a gyerekek részére lassan 10 éve meghirdetésre kerülő sulitáborok megrendezése is.

Elhangzott, hogy milyen sokat tett és tesz a fogyasztók érdekében a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Nemzeti Bank is, sajnálatos, hogy nem a súlyuknak megfelelően vesznek rész a fogyasztóvédelem koncepciójának, politikájának kialakításában.

Konkrét javaslatokat is megfogalmaztak a fentieken túl a jelen lévő fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek képviselői, így többek között a fenntarthatóság kérdése is naprendre került amellett, hogy szükséges a lehető leggyorsabban a 373/2021 Kormányrendelet – jövő év elején történő hatályba lépése miatt – értelmezése és a fogyasztók és vállalkozások részére tájékoztatás nyújtása.

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén a békéltető testületeknek hatáskört kell biztosítani, hogy ezzel összefüggésben a konkrét egyéni jogvitában dönthessenek, ha a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a fogyasztó vagyoni érdekét érintette.

A közüzemi és temetkezési szolgáltatók ÁSZF-jeinek – törvényben előírt – civilek általi kötelező véleményezéséhez források biztosítása szükséges.

A jövőre elkezdődő implementálási folyamatoknál a képviseleti kereseteknél a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek bevonása a jogszabály-alkotásba és a jogalkalmazási gyakorlati kérdésekbe elengedhetetlen.

A webáruházak létrehozásnak szigorúbbá tétele, az előzőekben részletesen érintett fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket érintő pályázati feltételek megváltoztatása, fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indítása a csodát ígérő termékek esetében sem maradhat el.

Az egyes élelmiszerek hatósági árának napirendre tétele, figyelemmel arra, hogy az üzemanyag áránál ez már megtörtént, más fogyasztóvédelmi hatóságok fontos híreinek megjelenítése a www.fogyasztovedelem.kormany.hu-n, és nem utolsó sorban kevésbé bulváros címek megjelentetése az említett portálon – szintén egy volt az elhangzott javaslatok közül.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, mely 2001 óta működik, bízik benne, hogy a fogyasztóvédelem átalakítása hamarosan napirendre kerül, annak ellenére, hogy az ITM által elfogadott szakmapolitikai programban közvetetten világosan lefektetésre került, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek szerepének csökkentése a cél.

0 hozzászólás