Oldal kiválasztása

Hírközlési szolgáltatások váltása, számhordozás

2021. 07. 19. | Hírek, Tudástár

A nemrégiben módosult hírközlési szabályok újabb könnyebbséget jelentenek az előfizetők számára, ha szolgáltatót szeretnének váltani. Előfizetői hívószámot megtarthatjuk, ha a mobil (vagy vezetékes) szolgáltatást a jövőben egy másik szolgáltatótól kívánjuk igénybe venni (számhordozás szolgáltatóváltással), illetve vezetékes előfizetést más földrajzi helyen kívánjuk igénybe venni (áthelyezés szolgáltatóváltás nélkül). Ugyanígy lehetőség van a könnyebb szolgáltatóváltásra internet-hozzáférési szolgáltatás esetében.

Számhordozás szolgáltatóváltással: Erre akkor kerül sor, ha előfizetésünket a korábbi szolgáltatótól (átadó szolgáltató) átvisszük egy másik szolgáltatóhoz (átvevő szolgáltató), úgy, hogy megtartjuk korábbi hívószámunkat. A korábbi szolgáltatóval fennálló szerződésünk megszűnik, és az új szolgáltatóval kötünk szerződést. (A vezetékes hívószámra ugyanezek a szabályok vonatkoznak, a technológiai különbségekből fakadó értelemszerű eltérésekkel.)

Újdonság, hogy utólagos számhordozásra is lehetőség van, az előfizetői szerződésünk felmondását követő 31 napon belül kérhetjük a megszűnt szerződésben szereplő hívószámra vonatkozó számhordozást. Azonban nincs mód utólagos számhordozásra abban az esetben, ha erről a jogunkról (az előfizetői szerződésben) lemondtunk.

Ha a feltöltőkártyás előfizetésünk hívószámát hordozzuk el, akkor a fennmaradó egyenlegünk visszatérítését 30 napon belül kérhetjük az átadó szolgáltatótól. A visszatérítés azonban díjköteles lehet, ha ezt előfizetői szerződésünk rögzítette. Ugyanakkor fontos kitétel, hogy ebben az esetben ennek a díjnak arányosnak és összemérhetőnek kell lennie a visszatérítés során – a szolgáltatónál – jelentkező költségekkel.

Lássuk lépésről lépésre a folyamatot!

  1. Az előfizetőnek az új (átvevő) szolgáltatónál kell bejelentenie, hogy a jövőben tőle szeretné a szolgáltatást igénybe venni, korábbi hívószámának megtartásával (számhordozásra vonatkozó igény bejelentése).

A bejelentést megtehetjük személyes, telefonos, illetve online ügyfélszolgálaton egyaránt. Ha igényünket adott munkanapon délután 4 óráig bejelentjük, az átvevő szolgáltató még aznap este 8 óráig köteles értesíteni erről az átadó szolgáltatót. A bejelentéssel lejárttá válnak a régi szolgáltatóval szemben fennálló tartozások, ezeket rendezni kell.

  1. Az átvevő szolgáltató elvégzi a bejelentő azonosítását az általános szerződési feltételeiben (ÁSZF) meghatározott módon. Ha ennek nincs akadálya, az átvevő szolgáltató az igénylővel megállapodik a számhordozásról és megköti vele az új szerződést. Ezt követően az átvevő szolgáltató jár el a nevünkben („szám kikérése” az átadó szolgáltatótól).

 

Mikor hiúsulhat meg a számhordozás vagy a szolgáltatóváltás?

Akkor, ha

– az előfizető a közölt adatok alapján nem azonosítható (pl. a lakcíme vagy neve nem pontosan ugyanúgy szerepel a szolgáltató adatbázisában és a hivatalos okmányokon);

– az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben 30 napon túli lejárt tartozása van;

– amennyiben a két érintett szolgáltatónak egyeztetnie szükséges (pl. szolgáltatáscsomag átadása vagy tízet meghaladó hívószámot magába foglaló üzleti előfizetés számainak hordozása);

– szolgáltatóváltás esetén a műszaki megoldás tekintetében egyeztetés szükséges az előfizetővel;

– az előfizető nem jogosult utólagos számhordozásra.

  1. A számhordozással – az átvevő szolgáltató intézkedése kapcsán – az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésünk megszűnik.

Az internet-hozzáférési szolgáltatóváltás esetén az átvevő szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a szolgáltatáskiesés időtartama ne haladja meg az egy munkanapot.

Amennyiben nincs indokolt akadálya, a számhordozást a munkanapon délután 4 óráig beérkezett igénybejelentéstől számított második munkanapon végre kell hajtani.

A szolgáltatás feltételei természetesen változhatnak a korábbi szerződéshez képest, így különösen akkor, ha az új szolgáltató eltérő díjazást alkalmaz.

Ha a számhordozás elmaradt, vagy – a megállapodásban foglaltakhoz képest – késedelmesen valósult meg, illetve a szolgáltatáskiesés az egy munkanapot meghaladta, az átvevő szolgáltató kompenzációt nyújt az előfizetőnek. Ennek összegét a jogszabály az alábbiak szerint határozza meg:

– szolgáltatáskiesés esetén az egy munkanapot meghaladó minden további napra 10.000 Ft, de legfeljebb 50.000 Ft;

– késedelmes számhordozás esetén 5.000 Ft naponként, de legfeljebb 25.000 Ft.

 

0 hozzászólás