Oldal kiválasztása

Közérdekű perek a fogyasztók érdekében

2021. 05. 20. | Hírek

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a korábbi évek gyakorlatát követve idén is indított közérdekű pert webáruházzal szemben az illetékes törvényszéken az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. A cél az, hogy a jövőben egyre kevesebb tisztességtelen kikötésekkel találkozhassunk vásárlásaink során.

A korábbi években gyakran találkoztunk az alábbi tisztességtelen kikötésekkel, ez szerencsére már kezd kisebb mértéket ölteni, de még mindig fel kell hívni rá a figyelmet:

– Hatálytalan jogszabályra utalás: 2014. 06. 14-től hatályos a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, mely szabályozza az internetes vásárlást is. Ennek ellenére még mindig sűrűn találkozhatunk a korábbi, így már 7 éve hatálytalan jogszabályi rendelkezésekkel.

– Indokolás nélküli elállás esetén, annak határidejét 8 munkanapban rögzítik, a jogszabály szerinti 14 napos határidő helyett.

– A kifizetett összeg visszatérítését 30 napban határozzák meg, a jogszabály szerint 14 nap helyett.

– A visszatérítés összegét kizárólag a vételárra korlátozzák, és a jogszabályi rendelkezés ellenére a kiszállítási költséget nem kívánják visszafizetni, pedig a jogszabály egyértelműen fogalmaz: a vállalkozás visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Újdonságként jelent meg a jótállás időtartamának téves feltüntetése, hiszen 2021. január 1-től változtak a kötelező jótállás alá eső termékre vonatkozó kötelező jótállás előírásai. Eszerint a 2021. január 1. után vásárolt termékek esetén

A jótállás időtartama:

– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

– 250 000 forint eladási ár felett három év.

Minden esetben kérjük a bíróságot, állapítsa meg, hogy az általános szerződési feltétel tisztességtelen, jogsértő, így az annak alkalmazójával szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen. Kötelezze a vállalkozást a jogsértés abbahagyására és a jogsértő céget tiltsa el a további jogsértéstől. Ezen kívül rendelje el, hogy a vállalkozás saját költségére közlemény közzétételéről gondoskodjon a jogsértés tényét megállapító ítélet tartalmáról a honlapján.

0 hozzászólás