Oldal kiválasztása

Elévülés

2021. 03. 22. | Hírek, Jó tanácsok, Tudástár

Elévült követelést bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni. Azonban az elévülés a kötelezettnek a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti; az elévült követelés alapján teljesített szolgáltatást a követelés elévülésére tekintettel visszakövetelni nem lehet. Ezért próbálják meg a követeléskezelők behajtani ezeket az összegeket is, hiszen ha önkéntesen teljesítünk, azt utóbb nem követelhetjük vissza.

Milyen határidők vonatkoznak rá?

-általános elévülés idő 5 év

-elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében 1 év

-villamos energia esetén 3 év (2018. 12. 19-től, előtte 2 év)

-földgáz esetén 3 év (2018. 12. 19-től, előtte 2 év)

-parkolási pótdíj 1 év (egyéb feltétel 60 napon belüli fizetési felszólítás)

-autópályahasználati pótdíj 2 év (egyéb feltétel 60 napon belüli fizetési felszólítás, DE!!) (érintett jármű üzemben tartójának a díj beszedésére jogosult szervezetek vagy az általuk megbízott gazdálkodó szervezetek előtt ismertté válása időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn, tehát nem a tényleges használattól számít)

Figyelem!!! Kizárólag a szemétszállításnál: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

0 hozzászólás