English Magyar WAI

Rendezvények

„Békéltető testületi tagok tréningje – kerekasztal a szakmaiság javításáért” – Budapest, 2014. november 10.

 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. november 10-én országos fogyasztóvédelmi konferenciát szervezett Budapesten békéltető testületi tagok számára „Békéltető testületi tagok tréningje – kerekasztal a szakmaiság javításáért” címmel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.

A rendezvényen elhangzott előadások vázlatai az alábbiakban érhetőek el:

1. A békéltető testületek lehetőségei – kötelezettségei az új európai uniós normák fényében

2. Az új Ptk. szavatosságra, jótállásra vonatkozó szabályai, módosítások

3. Változó rendelkezések a hagyományos- és speciális értékesítési formák esetében

4. Fogyasztói tanácsadás – tapasztalatok

5. Ki hogyan döntene… ? – Esettanulmányok I.

    Ki hogyan döntene…? – Esettanulmányok II. 

 

Pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások fogyatékkal élő fogyasztók számára

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával megvalósuló programja részeként fogyatékkal élő fogyasztók személyes pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatását valósítja meg, ebből két rendezvényre már sor is került 2014. november 21-én és 24-én Budapesten. A rendezvényekről készített összefoglalója és a prezentációk ide kattintva tekinthetőek meg.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos 2012. április 17-én és 18-án 2x1 napos  képzést tartott lakásszövetkezetek és társasházak vezető tisztségviselői számára Budapesten,akiknek elemi érdekük fűződik ahhoz, hogy tisztában legyenek például azzal, hogy adott jogvita esetén hova fordulhatnak panaszuk megtételével. Ugyanígy azt is fontos tudniuk, hogy a közösség részét képező egyéni fogyasztó hova és milyen esetekben fordulhat jogorvoslatért.

A képzés programja ide kattintva érhető el, az oktatáson az alábbi előadások hangzottak el:

1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energia Hivatal fogyasztóvédelemben betöltött szerepe

Előadó: Dr. Kispál Edit, FEOSZ

2. Az egyéni fogyasztói érdekérvényesítés lehetőségei, békéltető testületek gyakorlata

Előadó: Dr. Kispál Edit, FEOSZ

3. Általános fogyasztóvédelmi ismeretek, társasházak és lakásszövetkezetekre vonatkozó fontosabb törvényrendelkezések

Előadó: Dr. Dékány Csaba, LÉTÉSZ

4. Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban

Előadó: Czakó Péter Pál, CEU

5. A kommunális és közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb tudnivalók (költségmegosztók, szemétszállítás, vízfőmérő) -

Lakásszövetkezetek és társasházak érdekeinek képviseletével foglalkozó fogyasztóvédelmi egyesületek tevékenysége és gyakorlata

Előadó: Vass Ferenc - LÉTÉSZ

 

Országos fogyasztóvédelmi konferencia békéltető testületi tagok számára – Budapest, 2014. március 28.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával országos fogyasztóvédelmi konferenciát rendezett békéltető testületi tagok számára Budapesten, 2014. március 28-án.

A rendezvényen elhangzott előadások vázlatai megtekinthetőek az alábbiakban, a prezentáció címére való kattintással:

1. Utazási irodák a kulisszák mögött

Előadó: Molnár Judit, Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége

2. Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Előadó: Dr. Kispál Edit, Budapesti Békéltető Testület

3. A szolgáltatások fogyasztóvédelmi ellenőrzésének tapasztalatai

Előadó: Dr. Solymossy Péter, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4. Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében

Előadó: Dr. Kóródy Dávid, Budapesti Békéltető Testület

5. Borsod megyei esettanulmányok

Előadó: Dr. Tulipán Péter, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

6. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület gyakorlatának tapasztalatai

Előadó: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 

 

Országos Fogyasztóvédelmi konferencia - Budapest, 2013. április 3

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság közös szervezésében országos konferencia került megtartásra 2013. április 3-án Budapesten, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. A rendezvény programja ide kattintva tekinthető meg

A rendezvény előadásai az alábbiakban tekinthetőek meg azok címére való kattintással.

1. Magyarország Fogyasztóvédelmi Politikájának értékelése, a fogyasztóvédelmi törvény fontosabb módosításai

Előadó: Dr. Mozolai Mónika, osztályvezető, NGM

2. A civil szervezetek és a békéltető testületek szerepe a fogyasztóvédelemben

Előadó: Dr. Baranovszky György, ügyvezető elnök, FEOSZ

3. Hatósági alternatív kezdeményezések

Előadó: Pintér István, főigazgató, NFH

4. Fogyasztóvédelmi rendelkezések a bírósági gyakorlat tükrében

Előadó: Dr. Vincze Anikó, főosztályvezető, NFH

5. Békéltető testületi, bírósági döntések – esettanulmányok

Előadó: Dr. Horváth György, elnökhelyettes, Budapesti Békéltető Testület

6. Közösen a fogyasztókért: a békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi hatóság együttműködésének lehetséges irányai

Előadó: Dr. Horváth Zsuzsanna, felügyelőség-vezető, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

7. Közérdekű keresetek és közérdekű igényérvényesítés az NFH gyakorlatában

Előadó: Csákiné Dr. Gyuris Krisztina, főigazgató-helyettes, NFH

8. Fogyasztóvédelmi panaszok, vállalkozások, oktatás

Előadó: Dr. Kispál Edit, szóvivő, FEOSZ

9. Tipikus fogyasztói panaszok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tükrében

Előadó: Dr. Barcsa Lajos, felügyelőség-vezető, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

10. Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos hatósági tapasztalatok a közszolgáltatások területén

Előadó: Schneider Istvánné, felügyelőség-vezető, Fejér Megyei Kormányhivatal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

11. Társasházak és lakásszövetkezetek fogyasztóvédelmi problémái a gyakorlatban

Előadó: Vass Ferenc, elnök, LÉTÉSZ

 

Konferencia a békéltető testületi tagok ismereteinek bővítéséért

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége kiemelten fontosnak tartja a békéltető testületek tagjai ismereteinek bővítését azért, hogy minél hatékonyabban láthassák el tevékenységüket a testületi eljárások során. Ezért a Szövetség konferenciát rendezett 2012. március 27-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A konferencia programja ide kattintva tekinthető meg.

A konferencián elhangzott előadásanyagok az alábbiakban érhetőek el:

1. A fogyasztóvédelmi törvény békéltető testületekre vonatkozó módosítása

Előadó: Dr. Mozolai Mónika, osztályvezető, NGM

2. Az ELMŰ fogyasztói panaszkezeléssel kapcsolatos tapasztalatai

Előadó: Dr. Boross Norbert, szóvivő, ELMŰ Nyrt.

3. Ügyfélszolgálati tevékenység, a jogszabályi környezet változása

Előadó: Zsuppánné Vörös Tünde, osztályvezető, Magyar Telekom Nyrt.

4.Készülékvizsgálatok gyakorlati módja és tapasztalatai

Előadó: Simon Ákos, szakértő, Magyar Telekom Nyrt.

5. Békéltető testületi tapasztalatok

Előadó: Dékány László, elnök, Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

 

Országos konferencia „Magyarország Fogyasztóvédelmi Politikája” címmel

A Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett Fogyasztóvédelmi Stratégia Szakmai Vitairat kiemelten foglalkozik többek között a fogyasztói érdekek védelmét ellátó társadalmi szervezetekkel, azok jövőbeni működésével és szerepével. Mindezekre figyelemmel a Fogyasztóvédelemi Egyesületek Országos Szövetsége országos konferenciát tartott 2011. június 16-án a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A konferencia programja ide kattintva érhető el.

A rendezvényen elhangzott előadások vázlatai megtekinthetőek a prezentációk címére való kattintással.

1. Fogyasztóvédelem és jogalkotás

Simon Gábor, elnök

Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága

2. Kormányzati Fogyasztóvédelem

Dr. Mozolai Mónika, osztályvezető

Nemzetgazdasági Minisztérium

3. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatai

Pintér István, főigazgató

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

4. A békéltető testületek és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek előtt álló kihívások

Dr. Baranovszky György, elnök

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

5. A vállalkozások szerepe a fogyasztóvédelemben

Dr. Kohuth Viktor

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

6. Fogyasztóvédelmi hatósági tevékenység a megyei kormányhivatalban

Dr. Sasvári Zoltán

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

7. A békéltető testületek 2010. évi működésének tapasztalatai

Dr. Korcsog Tamás, jogi előadó

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

8. A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének tapasztalatai

Dr. Eitmann Norbert, elnök

Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

9. A fogyasztói tanácsadás fontossága

Dr. Morvay György, elnök

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

10. A fogyasztók oktatása

Dr. Horváth György, elnök

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

BME-konferencia „A fogyasztóvédelem helye a hazai felsőoktatásban” címmel

A Budapesti Műszaki Egyetem konferenciát tartott „A fogyasztóvédelem helye a hazai felsőoktatásban” címmel 2011. május 31-én. A konferencián elhangzott előadások vázlatai az alábbiakban tekinthetőek meg:

 

1. Merre tart a hazai fogyasztóvédelem?- 1.

Dr. Aranyi Péter, főosztályvezető-helyettes

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Nemzetközi és Civil Kapcsolatok Főosztály

2. Merre tart a hazai fogyasztóvédelem? – 2.

Dr. Baranovszky György, ügyvezető elnök

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

3. Tartalom- és módszerfejlesztés a Műegyetem fogyasztóvédelmi képzésében

Dr. Geri István, c. docens

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

4. A Műegyetem szerepvállalása a fogyasztóvédelmi képzésben

Dr. Antalovits Miklós, egyetemi tanár

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

5. Tanulható-e a tudatos fogyasztás?

Süle Margit, PhD hallgató

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

6. Az európai fogyasztóvédelmi magánjog fejlődési tendenciái

Dr. Hajnal Zsolt, egyetemi tanársegéd

Debreceni Egyetem, Polgári Jogi Tanszék

 

MESZ-konferencia 2011. május 2-3-4-én

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének tagszervezete, a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége idén rendezi meg XVIII. Országos Konferenciáját a vezetékes energiaszolgáltatás aktuális kérdéseiről, melynek címe: „A földgáz és a villamos energia piaca ma és holnap”. A konferencián elemzésre kerülnek a piaci viszonyok és az ellátás biztonsága, mind a mai magyar, mind pedig a jövőbeni nemzetközi viszonyokra való tekintettel. Az előadók és vitavezetők neves hazai közgazdászok és energetikusok lesznek. A konferenciát 2011.május 2-3-4-én Harkányban tartják a Dráva Hotel-ben.

 

Ide kattintva tekinthető meg a konferenciára szóló meghívó, valamint annak előzetes programja és jelentkezési lapja.

Pénzügyi-biztosítási szolgáltatások helyzete Magyarországon, határon átnyúló vitarendezés

 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2010. november 19-én konferenciát tartott „Pénzügyi-biztosítási szolgáltatások helyzete Magyarországon, határon átnyúló vitarendezés” címmel. A konferencián részt vett a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Bankszövetség, az INDRA Egyesület, valamint a Budapesti Békéltető Testület is. A téma a pénzügyi-biztosítási szolgáltatások területén végbemenő változások, és az e körre vonatkozó fogyasztói jogviták megoldásának jövőbeni lehetőségei.
 
Az előadásvázlatok itt érhetőek el:
 

 

A Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottságának munkaterve

A Parlament Fogyasztóvédelmi Bizottsága elfogadta a 2010 őszi ülésszakának időbeosztását és munkatervét október 5-ei ülésén.

A munkaterv ide kattintva tekinthető meg.

 

Fogyasztóvédelmi klubfoglalkozások

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2010. júniustól kezdődően 2010 októberrel bezárólag eddig öt alkalommal tartott fogyasztóvédelmi klubfoglalkozásokat minden hónap első hétfőjén. 2011 májusig további hét klubfoglalkozás megtartására kerül sor a Szövetség székhelyén (1012 Budapest, Logodi u. 22-24.) szintén havonta egy alkalommal, minden hónap első hétfőjén. A klubfoglalkozások 13:00-16:00 között kerülnek megrendezésre, vezetőjük: Dr. Kispál Edit.

A klubfoglalkozások valamennyi fogyasztói réteg számára nyitottak, elsősorban a budapesti és az agglomerációban élő fogyasztók közelíthetik meg könnyen a Szövetség székhelyét, de az ország egész területéről érkezhetnek fogyasztók. A tagszervezetek segítségével a fogyasztók széles köre értesül a meghirdetett témákról.

A klubfoglalkozások pontos dátuma és témái itt olvashatóak.

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása, megvalósítása és szankcionálása - Budapest, 2010. szeptember 9-10.

 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával kétnapos, de mindkét napon ugyanazon tematikával rendelkező ingyenes képzést nyújtott vállalkozások számára, „A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szabályozása, megvalósítása és szankcionálása“ címmel. A képzés programja itt olvasható.

 

A képzésen elhangzott előadások itt tekinthetőek meg:

 

1. A „UCP törvény” ismertetése (előzménye, háttere, EU irányelv) 

                        Előadó: Dr. Aranyi Péter

 

2. A gazdasági versenyt érdemben befolyásoló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

                       Előadó: Dr. Eitmann Norbert

 

3. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a mindennapi kereskedelmi kommunikációban

                        Előadó: Dr. Eitmann Norbert

 

4. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megvalósítása a „UCP törvény“ feketelistája alapján

                        Előadó: Dr. Kispál Edit

 

5. Fogyasztóvédelmi eljárások tisztességtelen kereskedemi gyakorlatok esetén

                        Előadó: Dr. Kispál Edit

 

6. Fogyasztói panaszok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartásokkal kapcsolatban

                        Előadó: Dr. Nagy Márta

A UCP irányelv hatása és átültetésének tapasztalatai - Eger, 2010. július 29-30.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége két napos konferenciát szervezett a Gazdasági Versenyhivatal támogatásával, a UCP irányelv hatása és átültetésének tapasztalatai címmel. A konferencián előadóként részt vettek a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, valamint civil szervezetek és vállalkozások képviselői is. A konferencia programja itt olvasható.

 

A konferencián elhangott előadások itt tekinthetők meg:

Az NFH Észak-magyarországi Regionális Felügyelőségének tapasztalatai a UCP vonatkozásában (Dr. Sasvári Zoltán, NFH ÉMR)

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tapasztalatai a UCP vonatkozásában (Dr. Szöllősy András, NFH)

Civil szervezetek tapasztalatai a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tükrében (Dr. Nagy Márta, FEOSZ)

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a mindennapi kereskedelmi kommunikációban (Dr. Eitmann Norbert, KÖFE)

Vállalkozások és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma (Dr. Fazekas Ildikó, Önszabályozó Reklám Testület)

A Gazdasági Versenyhivatal eljárásai a UCP irányelv vonatkozásában ( Dr. Balogh Virág, GVH)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tapasztalatai a UCP irányelv vonatkozásában (Dr. Almási Adrienn, PSZÁF)

Az Európai Unió és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat (Dr. Aranyi Péter, Nemzetgazdasági Minisztérium)

 

Kétnapos TÁMOP zárókonferencia Gödöllőn 2010. április 22-23

 A TÁMOP 5.5.6.08/1-2008-0001 azonosító számú projekt megvalósítása keretén belül került sor 2010. április 22- 23-án Gödöllőn a projekt kétnapos, Fogyasztóvédelem Magyarországon című zárókonferenciájára. A projekt során megvalósítottak bemutatása mellett a következő témákban hangzottak el előadások: hatósági és civil fogyasztóvédelmi feladatok, merre tovább fogyasztóvédelem?, piacfelügyelet aktuális kérdései, Békéltető Testületek szerepe a fogyasztóvédelemben, tanácsadás és kommunikáció, fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben, fogyasztói panaszok, eljárások a hatósági fogyasztóvédelemben, a fogyatékos emberek, mint fogyasztók, fogyasztók egyenlő eséllyel: infokommunikációs akadálymentesítés a látássérült fogyasztók szolgálatában. A konferenciára meghívott előadók a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Budapesti Békéltető Testület, a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, valamint a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének képviselői voltak.

 

A konferencián elhangzott előadások:

Hatósági és civil fogyasztóvédelmi feladatok, merre tovább fogyasztóvédelem?

Piacfelügyelet aktuális kérdései

Békéltető Testületek szerepe a fogyasztóvédelemben

Tanácsadás és kommunikáció

Fogyasztói panaszok, eljárások a civil fogyasztóvédelemben

Fogyasztói panaszok, eljárások a hatósági fogyasztóvédelemben

A fogyatékos emberek, mint fogyasztók

Fogyasztók egyenlő eséllyel: infokommunikációs akadálymentesítés a látássérült fogyasztók szolgálatában

Fogyasztóvédelmi szakemberképzés

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége mindig is hangsúlyt helyezett arra, hogy a fogyasztóvédelmi ismeretek oktatásával, a szakemberek továbbképzésével is elősegítse a hatékonyan működő fogyasztóvédelem kialakulását.

 A Szövetség „A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása és fogyasztóvédelmi szakemberképzés a kiszolgáltatott fogyasztók védelmének érdekében” elnevezésű TÁMOP – projekt keretében fogyasztóvédelmi oktatási program akkreditáció szerzett, továbbá a Felnőttképzési Akkreditáló testület a FEOSZ intézmény- akkreditációs kérelmének is helyt adott.

Így a FEOSZ jogosult lett arra, hogy akkreditált – vagyis az állami minőséghitelesítési eljárásnak megfelelő – intézményként folytasson felnőttképzési, fogyasztóvédelmi oktatást Magyarországon civil szervezetként elsőként.
A Szövetség az oktatási tevékenységet akkreditált intézményként 2009. november 19-én kezdte meg. Elsőként A Fogyasztóvédelem szabályozása c. program megvalósítására kerül sor. A novembertől egészen 2010 márciusáig tartó képzési programban 120 fő vesz részt, az oktatásra hat csoportban, 2 x 2 napos konzultációkon kerül sor. Az összesen 30 órás képzésen a résztvevők a fogyasztóvédelmi ismeretek mellett kommunikációs és konfliktuskezelési ismeretekre is szert tehetnek.
A képzésen oktatott tantárgyak oktatási segédanyagait a Szövetség az alábbiakban közzéteszi, hogy azok az érdeklődők is hozzáférjenek, akik ezúttal a létszám betelte miatt személyesen nem tudnak részt venni a képzésben.

 A fogyasztóvédelem intézményrendszere

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban

Fogyasztói igényérvényesítés - bírósági eljárás

Fogyasztói igényérvényesítés - közérdekű keresetek

Határon átnyúló vitarendezés

Közüzemi szolgáltatások

 Jótállás, szavatosság

Speciális kereskedelmi formák

Utazási szerződések

Telekommunikáció - hírközlési szolgáltatások

Kommunikáció és konfliktuskezelés

 

 

 

Fogyasztóvédelmi klubfoglakozások

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2009. júliustól 2009 decemberig, összesen 12 alkalommal fogyasztóvédelmi klubfoglakozásokat szervez a székhelyén, havonta kétszer, minden hónap páros hétfőjén.

Az egyes klubfoglalkozások témái itt olvashatók.

Fogyasztóvédelmi rendezvénysorozat

 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a TÁMOP - 5.5.6-08/1-2008-0001 azonosító számú, " A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával" című pályázati kiíráson sikeresen elnyert pályázata megvalósítása során fogyasztóvédelmi rendezvényeket szervez.

A rendezvények főként a jogaikat kevésbé ismerő, társadalmi helyzetüknél, életkoruknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben lévő fogyasztóknak közvetítettek ismereteket. Ennek érdekében a Szövetség nyudíjasklubokkal, illetve a roma közösség képviselőivel vette fel a kapcsolatot, emellett a rendezvényt a honlapján is megirdette, hogy az érdeklődők minél szélesebb köre tudomást szerezzen róla. A nagy érdeklődésre tekintettel összesen 5 rendezvény megtartására került sor, melyeket Budapesten és Vácott tartottuk. A vállalt 3 rendezvény 240 fő részvétele helyett 5 rendezvényt szerveztünk 275 fő részvételével.
 
A nagy számban megjelent érdeklődők a Szövetség által korábban - szintén a TÁMOP projekt keretében - megvalósított felmérések témaköreiben, a közüzemi szolgáltatásokról, a hagyományostól eltérő értékesítési formákról és a pénzügyi szolgáltatásokról hallhattak előadásokat, majd ezt követően a Szövetség munkatársaival megvitathatták az elhangzottakat, illetve tanácsot kaphattak fogyasztóvédelmi problémáik megoldásához.

Kétnapos TÁMOP programnyitó konferencia 2009. június 17-18-án

 

A TÁMOP 5.5.6.08/1-2008-0001 azonosító számú projekt megvalósítása keretén belül került sor 2009. június 17- 18-án Gödöllőn a projekt kétnapos, programnyitó konferenciájára. A projekt bemutatása mellett a következő témákban hangzottak el előadások: az állam fogyasztóvédelmi politikájának főbb jellemzői, a fogyasztói igényérvényesítés lehetőségei, a fogyasztóvédelmi hatóság szerepe a fogyasztói jogok érvényesítésében, a fogyasztói jogviták a Fővárosi Bíróság gyakorlatában, a közérdekű keresetek a fogyasztói igényérvényesítésben, a békéltető testületi eljárás a gyakorlatban, a fogyasztóvédelem fejlesztésének jövőbeli lehetőségei. A konferenciára meghívott előadók a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Fővárosi Bíróság, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pest Megyei Békéltető Testület, valamint a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének képviselői voltak.

Nemzetközi szakmai konferencia " Fogyasztóvédelem - tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat" címmel

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2008. október 21-22. napján – a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ és az Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatásával – fogyasztóvédelmi szakemberek és békéltetõ testületi tagok számára konferenciát szervezett „Fogyasztóvédelem – tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” címmel.

A rendezvény témái között szerepelt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, a gazdasági reklámtevékenység, illetve a fogyasztóvédelmi törvény módosítása.
Fontos, hogy a szakemberek a fogyasztóvédelem területén naprakészek legyenek, értesüljenek az esetleges jogszabályi változásokról, hazai és európai uniós fejleményekrõl. A rendezvény kiváló alkalom volt a tapasztalatcserére és a felmerülõ problémák megvitatására is.

Az elõadók a hazai fogyasztóvédelmi szakma állami és civil képviselõi közül kerültek felkérésre, emellett a tapasztalatok megvitatása érdekében néhány környezõ országból is érkeztek a témában jártas szakemberek.

A konferencián elhangzott elõadások: