English Magyar WAI

Jogi rovat - Keresetek

Szövetségünk fogyasztói érdekfeltáró tevékenysége során azt tapasztalta, hogy a PR-Telecom Távközlési Zrt. az általános szerződési feltételeit a szolgáltatásért cserébe felszámolt díjak vonatkozásában oly módon határozza meg, amely a fogyasztók meglehetősen széles körét érinti és egyben sérti érdekeiket. A vállalkozás ugyanis a fizetéssel késedelembe eső ügyfeleinek küldött fizetési felszólításaiban automatikusan - és indokolatlanul - 850 Ft-os eseti díjjal terheli meg azok folyószámláját, pusztán annak ténye miatt, hogy a fogyasztónak fizetési felszólítást küld. Különösen tisztességtelennek minősül azonban ez a magatartás akkor, amikor sem a számlán, sem pedig az általános szerződési feltételekből nem derül ki a fogyasztó számára egyértelműen, hogy mi indokolja a fizetési felszólítási díj kiszámlázását és áthárítását. Indokoltnak ugyanis legfeljebb a postaköltség tartható, azonban az ÁSZF-jük alapján történő, postaköltségen felüli, külön fizetési felszólítási díj alkalmazása semmiképp sem. Mindezek folytán Szövetségünk 2012-ben közérdekű keresetet indított annak érdekében, hogy kerüljön megállapításra az említett általános szerződési feltételek tisztességtelensége, és ennek folytán azok semmissége.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2010-ben közérdekű keresetet indított a Ticketpro Jegyterjesztő Kft-vel szemben annak megállapítása végett, hogy a jegyforgalmazó a fogyasztók számára hátrányosan változtatta meg általános szerződési feltételeit az Agárd Zenei Fesztivál elmaradása miatt. A Szövetség továbbá kérte a benyújtott keresetben annak megállapítását, hogy fenn áll a jegyterjesztő felelőssége a jegyek árának fogyasztók részére történő visszatérítésében.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és a Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2010-ben a bírósághoz fordult annak megállapítása érdekében, hogy a legnagyobb hazai mobilszolgáltató tisztességtelen szerződési feltételeket alkalmaz.

A FEOSZ 2008-ban keresetet indított a Honda Hungary Kft.-vel szemben, mivel az autókra nyújtott jótállást feltételekhez kötötte. A jelenlegi gyakorlat szerint újonnan vásárolt autók esetén a fogyasztók csak akkor érvényesíthetik a jótállásból eredő jogaikat, ha eleget tesznek a márkakereskedések által előírt feltételeknek, így saját költségükre a személygépkocsit meghatározott kilométerenként vagy időszakonként ellenőrzésre viszik az arra kijelölt márkaszervizekbe. Ez a fogyasztóknak - a működtetési költségeken felül - több tízezer forintos többletköltséget jelent akkor is, ha nem használják az autót. Amennyiben a feltételeket nem teljesítik, akkor az a jótállás elvesztésével is járhat.

A FEOSZ 2007-ben keresetet indított az Electro World Magyarország Kft. ellen, mivel a társaság – a Szövetség álláspontja szerint jogszabályba ütköző módon – nem minden esetben biztosította a fogyasztók számára a gyártók által vállalt, jogszabályokban előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket. A peres eljárás végül a fogyasztók érdekeinek megfelelő egyezséggel zárult.

A Szövetség 2006-ban keresetet indított a NUR-Neckermann Utazás Szolgáltató Kft-vel szemben a gazdálkodó szervezet által alkalmazott árfeltüntetési gyakorlat miatt. A peres eljárás egyezséggel zárult.

A Szövetség 2006-ban peres eljárást indított a Malév-Magyar Légiközlekedési Zrt-vel szemben, mivel a társaság a légi személyszállítási szerzõdés megkötésekor a viteldíjon felül jegykezelési költséget is felszámolt a fogyasztóknak.

A Magyar Telekom Nyrt. 2012. május 1-jét követően egészen 2012. november 17-ig a személyesen vagy postai úton befizetésre kerülő minden egyes számla esetében 142 Ft-os tranzakciós költséget számított fel ügyfeleinek, pusztán azért, mert a befizetés előbb említésre került módjait választották. Ez a gyakorlat teljes mértékben ellentétes volt a fogyasztók érdekeivel és rendkívül sok ügyfelet érintett: Magyarországon még mindig a postai csekkes befizetési mód a legelterjedtebb. Szintén érthetetlen volt, hogy személyes díjfizetés esetén miért került felszámításra a tranzakciós díj – ekkor ugyanis a fogyasztó kereste fel a szolgáltató üzletét. Azaz a vállalkozás számára ekkor nem keletkezett semmilyen adminisztrációs, illetve postaköltség, ami indokolta volna a díj kiszámlázását. Való igaz, a szolgáltatásnak ára van, amit meg kell fizetni. Ugyanakkor a befizetés módját nem lehet külön még „megsarcolni”. Tény: a Magyar Telekom semmilyen valós szolgáltatást nem nyújtott a 142 Ft-os tranzakciós díjfizetési kötelezettséggel szemben. Számtalan fogyasztónak kellett így befizetnie ezt a tisztességtelen díjtételt: pedig a nyugta, csekk kiállítása a nyújtott szolgáltatásnak egyértelműen része, nem lehet azért cserébe további, külön költséget felszámítani.

 

A Szövetség mindezek miatt közérdekű keresetet indított a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben. Jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla - a Fővárosi Törvényszékhez hasonlóan - a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének adott igazat a szolgáltató ellen indított perben. Megállapította, hogy a Magyar Telekom Nyrt. által 2012. május 1. és 2012. november 17-e között alkalmazott vonatkozó általános szerződési feltételek tisztességtelenek, épp ezért azokat a szolgáltatóval szerződő valamennyi fogyasztóra nézve érvénytelennek nyilvánította. A perben meghozatalra került elsőfokú ítélet ide kattintva tekinthető meg, míg a másodfokú ítélet itt érhető el.