English Magyar WAI

Jogi rovat - Eljárások

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége korábban sajtóközleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy fennáll a Budapest Airport Zrt. kártérítési felelőssége a Budapest Airport repülőtér 2012. december 7-i lezárása miatt szerzősen kívüli károkozás kapcsán a pórul járt fogyasztók vonatkozásában. Emellett hivatalos úton is megkerestük a vállalkozást, amely azonban válaszában mindennemű felelősséget visszautasított: a társaság válaszlevele ide kattintva olvasható.  A Budapest Airport Zrt. elutasító válasza miatt a Szövetség ezt követően megkereste a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát is a repülőtér lezárása folytán indított hivatalos vizsgálat eredményéről történő tájékoztatás kapcsán, a Hatóságnak megküldött levél itt érhető el.

A fogyasztók érdekeit jelentősen sértő tisztességtelen magatartás miatt Szövetségünk bejelentéssel fordult a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz és a Gazdasági Versenyhivatalhoz a Telekom Nyrt. ellen. A Telekom Nyrt. ugyanis 2012. május elsejétől külön tranzakciós díjat fizettetne ki azokkal a fogyasztókkal, akik személyesen vagy postai csekken egyenlítik ki számlájukat - derül ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez beérkező fogyasztói megkeresésekből. Álláspontunk szerint a vállalkozás által alkalmazott gyakorlat egyértelműen tisztességtelennek minősül a fogyasztókkal szemben.

Szövetségünk korábban sajtóközleményben hívta fel a figyelmet a Telenor Magyarország Zrt. tisztességtelen gyakorlatára, mivel az a jogszabály alapján, online rendelés esetén a fogyasztóknak járó 5 napos elállási jogot a saját maga akciójaként tünteti fel. Mindezek miatt levélben kértük a vállalkozástól kereskedelmi gyakorlatuk megváltoztatását annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tanúsítására. A vállalkozás válaszlevelében elutasította a Szövetség kérését, ezért ismét külön megkeresésben kértük fel a Telenor Magyarország Zrt-t tisztességtelen magatartása abbahagyására.  Ezen kívül az ügy kapcsán bejelentéssel éltünk a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felé.

Szövetségünk bejelentéssel élt 2011-ben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál a PR-Telecom Távközlési Zrt. ellen. A vállalkozás ugyanis az általános szerződési feltételeit a szolgáltatásért cserébe felszámolt díjak vonatkozásában oly módon határozza meg, amely a fogyasztók meglehetősen széles körét érinti és egyben sérti érdekeiket. A vállalkozás ugyanis a fizetéssel késedelembe eső ügyfeleinek küldött fizetési felszólításaiban automatikusan - és indokolatlanul - 850 Ft-os eseti díjjal terheli meg azok folyószámláját, pusztán annak ténye miatt, hogy a fogyasztónak fizetési felszólítást küld. Különösen tisztességtelennek minősül azonban ez a magatartás akkor, amikor sem a számlán, sem pedig az általános szerződési feltételekből nem derül ki a fogyasztó számára egyértelműen, hogy mi indokolja a fizetési felszólítási díj kiszámlázását és áthárítását. Indokoltnak ugyanis legfeljebb a postaköltség tartható, azonban az ÁSZF-jük alapján történő, postaköltségen felüli, külön fizetési felszólítási díj alkalmazása semmiképp sem.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége bejelentéssel fordult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, mivel álláspontunk szerint a Magyar Posta Zrt. meghirdetett "SzerenCSEKK" nyereményjátéka kapcsán nem tájékoztatja kellőképen a fogyasztókat a játékban való részvétel költségeiről, illetve a nyereményhez való hozzájutás feltételeiről. A Szövetség úgy véli, ez alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. A bejelentés ide kattintva tekinthető meg.

Szövetségünk bejelentéssel élt a Gazdasági Versenyhivatalnál a www.ingatlanbazar.com és a www.ingatlandepo.com-ot üzemeltető Experient Entertainment Ltd. Company ellen. A fogyasztói panaszokból kiderült ugyanis, hogy a vállalkozás ingatlanok adás-vételére irányuló ingyenes hirdetési lehetőséget kínál, arra azonban nem hívja fel a fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás később fizetőssé válik, ráadásul azt nem is lehet lemondani. Ezen felül a vállalkozás különböző díjbekérőkkel és anonimizált bírósági ítéleteket felhasználva fenyegeti a regisztrált felhasználókat, hogy fizessenek.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint a vállalkozás ezzel a magatartásával a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.

A Szövetség 2008-ban bejelentéssel élt a Gazdasági Versenyhivatalnál az Auchan Magyarország Kft-vel szemben. A gazdálkodó szervezet által forgalmazott termék (Easy Set medence) külső csomagolásán lévő magyar nyelvű címke tájékoztatásával ellentétben nem tartalmazza a medence tetőt. A FEOSZ álláspontja szerint ez alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Szövetség 2007-ben bejelentéssel élt a Gazdasági Versenyhivatalnál a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. ellen, mivel álláspontja szerint a cég hitelkártya-konstrukcióinak tájékoztatója alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére. A GVH határozatában fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban 12 millió forintra bírságolta a céget.

A FEOSZ - fogyasztói panasz alapján bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál az EMKTV Egyesült Magyar Kábeltelevízió Híradástechnikai Kft. ellen, mivel a cég a műholdas televízió szolgáltatásának általános szerződési feltételeit (ÁSZF) az átlagos fogyasztó számára olvashatatlanul bocsátotta rendelkezésre.