English Magyar WAI

Jogi rovat - Fogyasztói jogok

Összefoglaló a 2013. október 3-4-én megrendezésre került nemzetközi fogyasztóvédelmi konferenciáról

2013. október 3-4-én került sor Vilniusban annak a nemzetközi fogyasztóvédelmi konferenciának a megrendezésére a litván soros uniós elnökség szervezésében, amely arra kereste a választ, hogy az Európai Unióban hogyan alakulnak a fogyasztói jogviták megoldására szolgáló eljárások fejlődési irányai.  A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének részvételével megtartott rendezvényen kiemelt figyelmet szenteltek e körben az alternatív vitarendezési fórumoknak is az általuk nyújtotta ingyenes és gyors jogérvényesítés lehetősége miatt.

A konferenciáról elkészített összefoglaló anyag ide kattintva tekinthető meg.

 

 

Átláthatósági lista -  a Szövetség megkereséssel élt az NFÜ és az ESZA Kft. felé 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége mély megdöbbenéssel tapasztalta, hogy neve szerepel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség internetes honlapján (http://www.nfu.hu/atlathatosag) található azon listán, amely alkalmas a szervezetnek a közvélemény előtt negatív színben való feltüntetésére. A Szövetség azonnal megtette a szükséges lépéseket a helyzet mihamarabbi megoldása érdekében és megkereséssel fordultunk mind az NFÜ, mind pedig az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé.

 

Mire figyeljünk?! – közérthető tájékoztató a fogyasztók számára

Számtalan fogyasztóvédelmi kiadvány született már, amelyből a fogyasztók részletes tájékoztatást nyernek legfontosabb jogaik kapcsán. Azonban az olvasóközönség körében ezek ismertsége még mindig alacsony. Másrészt a hétköznapokban a korábban teljesen ismeretlen fogyasztóvédelmi területre vonatkozó ismeretanyag egyszerre túl soknak hathat az olvasó számára. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetség ezért elkészített egy kiadvány azzal a céllal, hogy az adott témakör kapcsán tömören és közérthetően hívja fel a figyelmet a leginkább problémásnak minősülő területekre. A tájékoztató ide kattintva érhető el.

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének célja, hogy Magyarországon a fogyasztói tudatosság növekedjen. Ezért elkészítettük azoknak a különböző szerződéseknek a mintáit, amelyek esetében feltétlenül javasolt már előzetesen megismerkedni az adott ügylet tartalmával. Emellett különböző formanyomtatványokkal, mintalevelekkel segítjük az olvasókat. A „Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok” c. kiadvány ide kattintva érhető el.

Óvakodjunk a fogyasztói csoportoktól, ne kössünk velük szerződést! – hasznos tanácsok a fogyasztóknak

Egyes sajtótermékekben – különösen az ingyenes újságokban – rendre megtalálhatók a kedvező törlesztő részletre, hitelbírálat nélküli pénzhez jutás lehetőségét ígérő hirdetések.  Figyelmesebb olvasás után kiderülhet, hogy a reklám fogyasztói csoportba történő belépésre csábít. De vajon mik is a fogyasztói csoportok? Mik a veszélyeik? Valóban készpénzhez jut-e a fogyasztó azzal, ha csatlakozik hozzájuk, ahogy a hirdetésekben ígérik? A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége külön tájékoztatóval segít a fogyasztóknak e kérdések és még továbbiak megválaszolásával. Az összefoglaló ide kattintva érhető el.

Összefoglaló a légi utas jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról

Sokszor merül fel kérdés arra vonatkozólag, hogy az egyes légi járatok törlése vagy késése esetén milyen jogok is illetik meg a fogyasztókat. Ezeket egy európai uniós jogi norma, a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete tartalmazza. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a légi utas jogok kapcsán részletes összefoglalóval segíti a fogyasztókat, amelyben tárgyalásra kerülnek az Európai Bíróság vonatkozó ítéletei mellett a poggyászkárokra vonatkozó rendelkezések is. Az összefoglaló itt érhető el.

Tájékoztató az utazási szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról

Az utasok többsége sokszor nincsen tisztában az utazás során őket megillető jogokkal, illetve kötelezettségeikkel. Így kevesen tudják például, hogy mihez kezdjenek akkor, ha nem elégedettek a szálláshellyel vagy az étkezéssel, különösen, ha nem áll rendelkezésre utaskísérő és nem beszéli a fogyasztó az adott ország nyelvét. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége ezért az utazási szerződések kapcsán összeállításra került részletes tájékoztatóval segíti a fogyasztókat tudatosságuk javítása érdekében. Az összefoglaló ide kattintva érhető el.  

Összefoglaló a távollevők között kötött szerződésekről

2005-ben az Európai Unió lakosainak 20 százaléka, 2010-ben pedig már 40 százalékuk vásárolt az interneten. Magyarországon is egyre gyakoribb, hogy a fogyasztók nem a hagyományos értékesítési formákat veszik igénybe egy-egy termék vagy szolgáltatás vásárlásakor, hanem a szerződés megkötésére az internetet vagy más távközlési eszközt használnak. Nem árt, ha tudják, hogy ez esetben speciális jogok illetik meg őket: a Szövetség ezért e többletjogokról és a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó egyéb rendelkezésekről állított össze tájékoztatót, amely ide kattintva érhető el.

Kihirdetésre került a fogyasztóvédelmi törvény átfodó módosításáról szóló törvény

2012. május 30-án kihirdetésre került a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvény átfogó módosítását tartalmazó törvény. Az új rendelkezések többek közt ilyen és ehhez hasonló, pozitív változtatásokat tartalmaznak:  a vállalkozások számára érdemi válaszadási kötelezettség előírása, a fogyasztók számára egyszerűbb igényérvényesítési eszközök megteremtése, a békéltető testületek hatékonyságának növelése.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 2012. évi LV. törvényt tartalmazó Magyar Közlöny ide kattintva tekinthető meg.

Tájékoztató anyagok közérthetően a fogyasztói tudatosság javításáért

Összefoglaló a rominggal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról 

A fogyasztói csoportok és azok veszélyei

Részletes hírlevél a fogyasztók ismereteinek bővítéséért I.

Részletes hírlevél a fogyasztói tudatosság javításáért II.

Összefoglaló a gyermekjátékok biztonságosságára vonatkozó legfontosabb követelményekről

A hamisítás és káros hatásai - tájékoztató anyag

Az áruhitelekre vonatkozó legfontosabb tudnivalók - mire figyeljenek a fogyasztók?

A fogyasztói csoportok és azok veszélyei

Tájékoztató az üdülési jogra vonatkozó fontosabb szabályokról

Összefoglaló a fontosabb fogyasztóvédelmi hatóságokról

Országgyűlés előtt az új Btk. javaslata – külön fejezetben védik a fogyasztók érdekeit

A Kormány elfogadta és benyújtotta az Országgyűlés elé az új Büntető Törvénykönyvről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztésben immár külön fejezetben kerülnek meghatározásra azok a büntetőjogi tényállások, amelyek az egyes, fogyasztók érdekeit sértő bűncselekményeket tartalmazzák. A javaslatban foglalt, a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekményekről szóló XLIII. fejezet révén az új Btk-ban a fogyasztóvédelem már megfelelő szerepet kap, ezáltal az koherenssé válik Magyarország Alaptörvénye M, cikkének (2) bekezdésével, amely szerint Magyarország védi a fogyasztók jogait. Az új Btk. törvényjavaslata ide kattintva tekinthető meg.

Országgyűlés előtt a villamos energiáról szóló törvény módosítása – bárki kérhetné a jövőben előrefizetős mérő felszerelését

Magyarországon több tízezer családot érint az áram- és/vagy gázszolgáltatás fizetési nehézségek okán történő szüneteltetése, felfüggesztése, végső esetben kikapcsolása, mely különösen érzékenyen érinti ezen családokat a téli időszakban. A jelenleg hatályos adósságkezelési rendszer legfőbb hibája, hogy a bajba jutott családokon nem, vagy nem megfelelően segít, ugyanakkor a tartozás felhalmozására ösztönöz, mely idővel mind a szolgáltató, mind a fogyasztó oldalán komoly problémákat okoz – olvasható a törvényjavaslat indokolásában.

Az előterjesztés védi és támogatja a tudatos lakossági fogyasztót, amivel még az energiafelhasználás terén elérhető takarékoskodást is segíti. Könnyű kapcsolódási lehetőséget teremt továbbá a szociális szférával és a szociális problémákat kezelő önkormányzatokkal is. Az előre fizetős mérők felszerelésével ugyanis a lakossági fogyasztók megóvhatók attól, hogy magas tartozásuk halmozódjék fel, és ennek folytán őket súlyos anyagi, szociális, egészségügyi és egzisztenciális következmények sújtsák.

A villamos energiáról szóló törvény hatályos rendelkezései továbbá az átmenetileg fizetési nehézségbe került fogyasztók vonatkozásában nem tartalmaznak olyan előírásokat, amelyek a fogyasztói oldalon a szolgáltatás minimális szintjéhez történő hozzáférést biztosítanák. Szolgáltatói oldalon ugyanakkor a fogyasztó által felhalmozott tartozás kontroll alatt tartása, és belátható időn belül történő megtérülése biztosított, emiatt szükségessé vált a Vet. rendelkezéseinek felülvizsgálata – a törvényjavaslatban ez a kérdés is megoldásra kerül.

Fővárosi Ítélőtábla – tisztességtelen a jótállás automatikus megvonása, ha a hiba törés, sérülés vagy folyadék általi sérülés következménye

A Fővárosi Ítélőtábla nemrég kihirdetett ítéletében megállapításra került, hogy a Magyar Telekom Nyrt. által forgalmazott mobiltelefonok Jótállási Jegyének 10. pontjában tisztességtelennek minősül az a kikötés, miszerint a vállalkozást nem terheli jótállási kötelezettség akkor, ha a hiba, törés, sérülés vagy folyadék általi sérülés következménye. Emiatt a kikötés érvénytelennek minősül a Magyar Telekom Nyrt. és a fogyasztók között létrejött olyan fogyasztói szerződésben, amelyek a fenti szerződési feltétellel jöttek létre.

Az Ítélőtábla indokolásában rámutatott arra, hogy jótállási igény esetén a jótállás időtartama alatt az eladónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka az értékesítés után keletkezett. A Magyar Telekom Nyrt. által alkalmazott Jótállási Jegy 10. pontja ugyanakkor már akkor is lehetővé tette a jótállás alóli mentesülést, ha csak annyi állapítható meg, hogy a hiba törés, sérülés, folyadék eredetű, függetlenül attól, hogy a törés, sérülés anyag- vagy konstrukciós hibára vezethető esetleg vissza vagy pedig ténylegesen az értékesítés utáni nem rendeltetésszerű használat a hiba oka. Ugyanígy a folyadék eredetű sérülés sem vezethető mindig vissza a rendeltetésszerű használat hiányára, hanem előállhat például összeszerelési hiba miatti bepárásodás folytán is.

A Magyar Telekom Nyrt. Jótállási Jegyében foglalt feltétel tehát jótállási idő alatti igény esetén a fogyasztó hátrányára változtatta meg a bizonyítási terhet, ezért az tisztességtelen és egyben érvénytelen is a Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint.

Az Európai Fogyasztói Központ sikeres panaszkezelése a jogtalanul felszámított biztosítási díj visszafizetését eredményezte

A magyar fogyasztó egy holland közvetítő cég honlapján megrendelt bérautó átvételekor a nápolyi repülőtéren az olasz vállalkozás (bérbeadó) helyi alkalmazottjának téves tájékoztatása miatt a bérleti szerződés részét képező biztosítás mellett egy helyi, a káresemények szélesebb körére fedezetet biztosító kiegészítő biztosítást is kötött 84710 Ft-ért. Amikor a fogyasztó később végigolvasta az autóbérleti szerződést, észrevette, hogy az autókölcsönzés díja már eredetileg magában foglalta a kiegészítő biztosítást is, így azt jogosulatlanul fizettették meg vele ismételten. 

A fogyasztó levelezése a társasággal nem vezetett eredményre, így az Európai Fogyasztói Központhoz (EFK) fordult panaszával.

 Az EFK az olasz társszervezetével együttműködve, a bizonyítékok áttanulmányozását követően érdemi jogi és szakmai segítséget nyújtott a fogyasztói panasz rendezéséhez, amely végül eredményre vezetett, és az autókölcsönző vállalkozás visszafizette a fogyasztónak a jogtalanul felszámított összeget, aktuális árfolyamon 282 EUR-t.

 A sikeres panaszkezelés után a fogyasztó köszönetét fejezte ki az EFK részére.

Versenyhivatali döntések a fogyasztók védelmében

A Gazdasági Versenyhivatal fontos szereppel bíró hatóság a fogyasztóvédelem területén, mivel a gazdasági verseny érintettsége esetén fellép a fogyasztókkal szemben megvalósított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Az alábbiakban olyan versenyhivatali döntéseket közlünk, amelyek tipikus például szolgálnak arra, hogy a vállalkozások milyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat próbálnak meg alkalmazni a fogyasztókkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal döntései megtekinthetőek a vállalkozások neveire való kattintással:

Sun System Kft.

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Free Choice Kereskedelmi es Szolgaltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar Telekom Nyrt.

Telenor Magyarország Zrt.

SWISS INVEST 2009 Hungary Pénzügyi Szolgáltató Kft.

Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft.

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.

OTP Bank Nyrt.

ingatlanbazar.com

 

Újabb gyakori kérdések és válaszok a fogyasztói jogokról

Szövetségünk újabb fogyasztói jogokkal kapcsolatos kérdéseket és válaszokat állítottunk össze a fogyasztók tudatosságának növelése érdekében. Ide kattintva érhető el a dokumentum, melyben többek közt a közüzemi szolgáltatókkal, társasházakkal, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, újépítésű lakásokra vonatkozó kötelező jótállással, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal kapcsolatos fogyasztói panaszokat és az arra adott válaszokat olvashatják az érdeklődők.

 

 

 

Összefoglaló a gyakori fogyasztói panaszokról és kezelésükről

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége annak érdekében, hogy tájékoztassa a fogyasztókat jogaikról, és bővítse fogyasztóvédelmi ismereteiket, összefoglalót készített a gyakrabban előforduló fogyasztói panaszokról, és a panaszokra adott válaszokból.

Mit kell tudni a fogyasztói jogokról?

Mit kell tudni az üzleten kívül és a távollevők között kötött szerződésekről?

Mit kell tudni az utazási szerződésekről?

 

 

Ingatlandepo.com és Ingatlanbazar.com

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt javasolja, hogy semmiképp se kössünk szerződést az írt internetes honlapokat működtető internetes vállalkozásokkal, mivel tisztességtelen szerződési feltételekkel kerülnek megkötésre a szerződések, így például a fogyasztót fizetési késedelem esetén horribilis összegű, napi 1 %-os kötbér megfizetésére kötelezik. 

Mintalevelek és szerződések

Mintalevelek és szerződések

 
 
 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az "Ellenőrzési Program 2009" keretében vizsgálatokat végez a fogyasztóvédelem különböző területein.

A FEOSZ fontosnak tartja, hogy az eredményeket a fogyasztók széles körben megismerhessék, ezzel is hozzájárulva a tudatosabb fogyasztói magatartás kialakításához.

Szövetségünk a jelentések közül kiemelt fontosságúnak tartja az egészséges táplálkozással és a fogyasztók biztonságával kapcsolatos témaköröket, honlapunkon ezekről olvasható rövid beszámoló.

A kiemelt témakörök és a további jelentések részletes összefoglalói az NFH honlapján olvashatók, illetve feltöltésük folyamatban van.

Az ellenőrzések egy része az egészséges táplálkozással illetve életmóddal kapcsolatos területekre terjedt ki.

 

A probiotikus és élőflórás termékek laboratóriumi vizsgálata igen kedvező eredménnyel zárult, a 28 tejtermék és étrend-kiegészítő közül mindössze egyetlen termék nem felelt meg a követelményeknek.

Egy másik vizsgálat az élelmiszerek összetevőire irányult, az NFH munkatársai ellenőrizték, hogy a vizsgált élelmiszerek megfelelnek-e a címkéjükön szereplő adalékanyag mentességre és egyes összetevők hiányára vonatkozó állításoknak. 40 termék került megvizsgálásra, a főbb élelmiszercsoportok a következők voltak: sütőipari termékek, tartósított élelmiszerek, üdítők, egyéb élelmiszerek. Minden vizsgált termék megfelelt a feltüntetett adalékanyag mentességre utaló jelölésnek. Egy termék tartalmazott benzoesavat, amit nem tüntettek fel az összetevők között. Három terméknél jelölési problémák voltak.
Az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzéséről szóló jelentés, amely a fiatalkorú vásárlók védelmének érdekében készült, igen borús képet fest a jelenlegi gyakorlatról. Az ellenőrzések tapasztalatai sajnálatosan ismételten rámutattak arra, hogy a fiatalkorú vásárlók továbbra is viszonylag könnyen hozzájutnak a szeszes italokhoz és a dohánytermékekhez.

 
A vizsgált témakörök közül több a fogyasztók biztonságával függ össze:

 

Az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt az akár halálos áramütést is okozható inverterek és utángyártott mobiltelefon töltők száma, ezért az NFH munkatársai ebben a témakörben is ellenőrzést tartottak. A 82 helyszíni ellenőrzésből 62 tárt fel hiányosságokat.

 A közelmúltban két aquaparkban történt gyermekbaleset-amelyek közül az egyik halállal végződött-ráirányította az ellenőrző hatóságok figyelmét a strandokon működő berendezések biztonságosságára. Tekintettel a bekövetkezett balesetekre, továbbá e termékek biztonságának kiemelt fontosságára, az ÁNTSZ, az OMMF és az NFH regionális felügyelőségei közösen végezték el a sürgősséggel elrendelt rendkívüli vizsgálatot. A vizsgálat a z előírt dokumentációk meglétének, tartalmi megfelelőségének és érvényességének, a berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések ellenőrzésére terjedt ki. A vizsgálat nagyon kedvezőtlen eredményt hozott, ez a jövőre vonatkozóan rendszeres ellenőrzés elvégzését teszi szükségessé.
A másnak látszó élelmiszerrel összetéveszthető termékek vizsgálata egy átfogó ellenőrzéssel korábban még nem érintett területre irányította a figyelmet.
A felügyelők összesen 174 kereskedelmi egységben ellenőrizték a kereskedelmi előírások teljesülését. Az ellenőrzött egységek 51%-ában kifogásolták a forgalmazás feltételeit, az áruk eredetének igazolását 25 esetben kifogásolták.
A biztonsági vizsgálatok keretében a 38 vizsgált termékből egy sem elégítette ki a biztonságossági követelményeket.
A biztonsági gyermekülések piacfelügyeleti ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés alapján kiderül, hogy míg 2006-ban a vizsgált biztonsági gyermekülések 35%-át, addig a mostani ellenőrzés során a gyermekülések 19%-ának jelöléseit, tájékoztatóit kifogásolták. Egy üzletben találtak az üzlet működésével kapcsolatos szabálytalanságot.
A leggyakrabban előforduló hibát a hátrafelé néző biztonsági szerkezeteknél tapasztalták a felügyelők.

Fontosabb, új jogszabályok

Az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet

A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet