English Magyar WAI

Hír olvasása

Új megállapodás a fogyasztói érdekekért: az Európai Bizottság üdvözli az uniós fogyasztóvédelmi szabályok megerősítéséről elért ideiglenes megállapodást

2019-04-04 15:12:36

 

 

Új megállapodás a fogyasztói érdekekért: az Európai Bizottság üdvözli az uniós fogyasztóvédelmi szabályok megerősítéséről elért ideiglenes megállapodást

 

Az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodásra jutott a fogyasztóvédelmi szabályok megerősítéséről és érvényesíthetőségének javításáról. A legfontosabb változások között szerepel a fogyasztók számára biztosított nagyobb átláthatóság az online vásárlások kapcsán, a hatékonyabb szankciórendszer, valamint a termékek eltérő minőségéből EU-szerte adódó problémák kezelésének világosabb szabályozása.

 

Az Európai Bizottság az új szabályokra tavaly áprilisban, az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű kezdeményezéscsomagjában tett javaslatot.

 

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A lényeg a fogyasztók megvédése a nagyobb átláthatóság biztosításával, valamint a megbízhatóbb jogérvényesítés a vásárlók becsapása esetén. Az új megállapodásnak köszönhetően a fogyasztók mindig tudni fogják, mit és kitől vásárolnak.”

 

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos hozzátette: „A mai megállapodással vége a kettős mércének az egységes piacon. A fogyasztókat nem lehet többé félrevezetni az azonosnak beállított, de különböző termékekkel. Azok a kereskedők, akik a jövőben ezt teszik, súlyos szankciókra számíthatnak. Az új megállapodás emellett megerősíti a fogyasztóvédelmet az online világban, és átláthatóbbá teszi az internetes vásárlásokat.” 

 

Az elfogadott intézkedések kézzelfogható előnyökkel járnak a fogyasztók számára.

·          

·         Hatékony szankciók az uniós fogyasztóvédelmi jog megsértéséért: a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok összehangolt módon hatékony, arányos és visszatartó erejű bírságokat szabhatnak ki. Azon széles körű szabályszegések esetében, amelyek több EU-tagállam polgárait is érintik és amelyekkel szemben az EU koordináltan lép fel, akár a forgalmazó éves árbevételének 4%-ával egyenlő bírság is kiszabható lesz minden tagállamban. 

·          

·         Fellépés az eltérő minőségű fogyasztási cikkekkel szemben: az új szabályok egyértelművé teszik, hogy félrevezető gyakorlatnak számít, ha valaki azonos termékként forgalmaz olyan termékeket, amelyek összetevői és tulajdonságai az eladás helye szerinti tagállamtól függően jelentős mértékben és indokolatlanul különböznek. 

·          

·         A fogyasztók jogainak megerősítése az interneten: annak érdekében, hogy tisztában legyenek az esetleges problémák esetén őket megillető jogokkal, a fogyasztóknak, amikor online úton termékeket vagy szolgáltatásokat vásárolnak, egyértelmű tájékoztatást kell kapniuk arról, hogy kereskedőtől vagy magánszemélytől vásárolnak-e. Internetes kereséskor a fogyasztókat egyértelműen tájékoztatni kell a fizetett találatokról és a találatok sorrendjét meghatározó legfontosabb paraméterekről.

 

A következő lépések

 

Az ideiglenes megállapodást most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia. 

 

Háttér-információk

 

Az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű kezdeményezéscsomag a Jean-Claude Juncker vezette Bizottság által a fogyasztóvédelem területén eddig elért eredményekre

támaszkodik.

 

digitális egységes piaci stratégia keretében az Európai Bizottság számos olyan sikeres kezdeményezést tett, amely hozzáigazítja a fogyasztóvédelmi szabályokat az online világhoz például azzal, hogy megszünteti a roamingdíjakat vagy az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozást. Emellett a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet korszerűsítésének 2017-es elfogadásával javulni fog a jogszabályok érvényesítése és a fogyasztóvédelmi hatóságok határokon átívelő együttműködése.

 

Az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” kezdeményezéscsomag két irányelvjavaslatot tartalmazott:

 

·         Az egyik javaslat a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló tanácsi irányelva fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló irányelvaz üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló irányelv és a fogyasztók jogairól szóló irányelv módosítására irányult. Célja az volt, hogy – elsősorban a digitális világ követelményeinek szem előtt tartásával – javítsa a jogszabályok érvényesítését, és korszerűsítse az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat.

·          

·         A másik javaslat egy új irányelv elfogadását célozta a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások területén, továbbá előirányozta a jogsértések megszüntetésére irányuló eljárásokat jelenleg szabályozó 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezését.Ez a javaslat a jogellenes magatartásformák megszüntetésére rendelkezésre álló eszközök javításán és a fogyasztókat megillető jogorvoslati lehetőségek igénybevételének elősegítésén keresztül azon esetek kezelését célozta, amikor tömeges károkozás mellett sok fogyasztó jogait sértik meg ugyanolyan módon. E második irányelvjavaslattal kapcsolatban még folyamatban van a munka az Európai Parlamentben és a Tanácsban.

 

Forrás: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_hu.htm