English Magyar WAI

Hír olvasása

Fogyasztói hitel, biztosítások, egyéb pénzügyi viták – hova lehet menni ilyenkor jogorvoslatért?

2019-02-08 08:34:53

 

Számtalan különféle fogyasztóvédelmi vitás üggyel Magyarországon a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek foglalkoznak. Hozzájuk kell fordulni, ha vitatjuk például az áram- vagy gázszolgáltató által küldött számlát, vagy többet számlázott az internet-szolgáltató, amennyi szerintünk jár. Szintén a testületek foglalkoznak azokkal a kérelmekkel, ha például egy rossz utazási élményt szereztünk, de az utazási iroda egyáltalán nem orvosolta a problémánkat.

 

Egy légijárat-törlés, jelentős késés, az emiatti kártalanítás elutasítása, a vonat késése, egy javító-karbantartó szolgáltatás hibás elvégzése, vagy akár egy internetről megrendelt laptop esetében a tizennégy napos visszaküldés elutasítása – ezekben az esetekben szintén a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellet működő békéltető testületek járnak el. Csakúgy, ha a vita valamilyen garanciális igény teljesítésével függ össze.

 

Vannak azonban bizonyos, speciális ügyek, amikor kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) jár és járhat el. Ide tartoznak azok a beadványok, amelyek egy pénzügyi szolgáltató által nyújtott, és az MNB felügyelete alá tartozó szolgáltatással kapcsolatosak. Így a PBT hatáskörébe tartozik az ügy, ha például a fogyasztó szerint a bank több kamatot követel a hitel után, mint amennyi jár, de ide tartozik az az eset is, ha a fogyasztó biztosítással rendelkezett, ám mégis a biztosító egy mondvacsinált okra hivatkozva elutasítja a biztosítási összeg kifizetését, amikor káreset van.

 

Fontos tudni: a PBT eljárása ugyanúgy ingyenes és gyors, és előtte szintén kötelező együttműködés érvényesül, tehát a pénzügyi szolgáltatók ugyanúgy részt vesznek az eljárásban. A PBT feladata az, hogy egyezséget kíséreljen meg létrehozni a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató között, de ha erre nem kerül sor, akkor eldönti, megalapozott-e a fogyasztó kérelme vagy sem.

 

Lényeges tisztázni azonban itt is: a PBT-hez akkor kell fordulni, ha a pénzügyi tárgyú vita a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos, egyedi vitás, pénzügyi fogyasztóvédelmi ügy. Itt, ennél a szervezetnél hoznak tehát olyan döntést például, ha a fogyasztói kérelem megalapozott, hogy a bank fizesse vissza a jogtalanul beszedett kamatot a fogyasztó számára.

 

Azonban azokban a pénzügyi tárgyú egyéb ügyekben, amelyek a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó előírások megsértésével függnek össze, már magához az MNB-hez kell fordulni!

 

Ugyanis, mint ahogy első fokon a járási hivatal az általános feladatokat ellátó fogyasztóvédelmi hatóság, addig az MNB szerepe is hasonló, csak nem a kereskedőket, hanem a pénzügyi szolgáltatókat felügyeli, hogy betartsák a rájuk vonatkozó szabályokat. Így például a bankokat, pénztárakat, biztosítókat, befektetési vállalkozásokat.

 

Ha tehát a fogyasztónak nem magával a szerződéssel van gondja, hanem például azt sérelmezi, hogy a banktól nem kapott írásos érdemi választ harminc napon belül, akkor nem a PBT-hez, hanem a Magyar Nemzeti Bankhoz kell fordulni! Szintén az MNB jár el akkor, ha például egy hitelintézet nem tett eleget a rá vonatkozó kötelezettségeknek, és nem adta meg hitelfelvétel előtt a fogyasztónak az ilyenkor kötelező, írásos tájékoztatást.

 

Emellett az MNB még további lényeges szereppel bír, így például felügyeli a pénzügyi közvetítőrendszer egészét és hatékony működését is, ha kell, akkor pedig közbelép hatékony intézkedésekkel. Vissza is vonhatja a pénzügyi szolgáltató engedélyét, bírságot alkalmazhat, megannyi más szankcióval együtt. Végül az is fontos feladata többek között, hogy javítsa és erősítse a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókba, és az utóbbiak nyújtotta szolgáltatásokba vetett bizalmat.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.