English Magyar WAI

Hír olvasása

Hibás a kivitelezés? A kivitelező köteles rá jótállást vállalni!

2019-02-06 09:35:27

 

A kötelező jótállás rendkívül széleskörű ez esetben is, hiszen az kiterjed többek között az újonnan épített lakásoknak és lakóépületeknek az épületszerkezeteire, az épületberendezések beépítésére és beszerelésére vagy épp a lakóépületeknek bizonyos egyéb helyiségeire is.

 

A jótállás ez esetben a kivitelezőt terheli: tehát azt a vállalkozást, amely a kivitelezési szerződés alapján köteles az építési, szerelési munka elvégzésére.

 

A jótállásból fakadó jogokat ekkor a lakás vagy építmény tulajdonosa érvényesítheti, ha pedig a tulajdonba adásra még nem került sor, akkor a megrendelő. Ehhez a jótállási jegyre van szükség, amelyet lakásonként külön-külön kell kiállítani és átadni a műszaki átadás-átvételi eljárás során az arra jogosult személynek.

 

A jótállási jegyen több különböző dolgot is fel kell tüntetni. Így többek között a jótállás körébe tartozó lakás, a lakást kiszolgáló helyiségek és épületrészek, berendezések meghatározását, emellett a jogosultat megillető jótállási jogokat, azok határidejét és további feltételeit. Szerepeltetni kell továbbá a jótállási jegyen a vállalkozó, vagy pedig az általa a javításra kijelölt szervezet nevét és címét, és a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontját is.

 

Fontos: ha esetleg nem került sor a jótállási jegy átadására, vagy pedig ez megtörtént, de a tartalmát szabálytalanul állították ki, akkor ez nem befolyásolja a jótállási kötelezettséget! Az ugyanúgy él, csak ez esetben más egyéb, olyan dokumentummal lehet azt érvényesíteni, amely alkalmas a szerződéskötés bizonyítására (ilyen például a kivitelezési szerződés is maga).

 

Amennyiben a fogyasztók bármilyen hibát észlelnek az újonnan átvett lakásban vagy lakóépületben, úgy a kivitelező szigorú kötelezettsége az, hogy legkésőbb tizenöt napon belül meg kell vizsgálnia a bejelentett hibát. Ezzel együtt már nyilatkoznia is kell arról, teljesíti-e az igényt. Lényeges: a jótállási felelősség alól csak és kizárólag akkor mentesülhet a kivitelező, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a lakás átadása után keletkezett! Ha ezt nem teszi meg, kötelessége az észlelt hibát kijavítani vagy az egyéb, szükségessé vált munkát elvégezni ingyen.

 

Amikor pedig a kivitelező teljesíti a szükséges javítást, cserét vagy egyéb olyan munkát, amely a hiba megszüntetéséhez kell, akkor azt úgy kell elvégeznie, hogy lehetőleg ne akadályozza a lakóépület, illetve a lakás használatát!

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.