English Magyar WAI

Hír olvasása

Magyarországon kiemelten erős a pénzügyi fogyasztóvédelem! A FEOSZ részvétele az Európai Bankhatóság londoni workshopján

2018-10-29 00:00:00

Az Európai Bankhatóság rendszeresen elkészíti és közzéteszi az uniós pénzügyi fogyasztóvédelmi tendenciákat összefoglaló jelentését. Ebben megjeleníti a legújabb piaci trendeket, szolgáltatói gyakorlatokat, amelyek károsan hathatnak és erősíthetik a fogyasztók pénzügyi szolgáltatókkal szembeni kiszolgáltatottságát az Európai Unió belső piacán. 2018. október 25-re az Európai Bankhatóság Londonba hívta össze szakmai megbeszélésre több uniós tagállam fogyasztói civil szervezetét, Magyarország részéről pedig a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségét a nemzeti tapasztalatok megosztása érdekében.

 

Európában aktuális pénzügyi kérdés az alacsony kamatkörnyezet, és a vele együtt járó kockázatok. Ugyanis a jelenlegi, rekordszinten alacsony kamatok mellett a változó kamatozású lakáshitelek kiemelt kockázatot hordozhatnak, kezdetben olcsók lehetnek, de hosszabb távon jelentősen megnőhetnek a törlesztő-részletek a kamatkockázat miatt.  Az EBA által megrendezett szakmai megbeszélésen elhangzott, hogy Magyarországon az utóbbi időszakban jelentősen emelkedett a fixált (rögzített) kamatozású lakáshitelek aránya, köszönhetően az MNB által bevezetett, Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel konstrukciónak. Az ilyen minősítéssel rendelkező lakáshitelek esetében a kamatok fixáltak, így a kamatperiódus hossza öt, tíz vagy tizenöt év lehet, vagy pedig a kamatrögzítés alkalmazása elvárt a teljes futamidő alatt, annak végéig.

 

Ami a pénzügyi kultúrát illeti Magyarországon, a tudatosan eljárni kívánó fogyasztóknak számos, ingyenes eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy a számukra legjobb konstrukciót válasszák és szó szerint válogathassanak a pénzügyi termékek közül. Erre szolgálnak többek között az MNB fogyasztóvédelmi alkalmazásai, tájékoztató anyagai, vagy épp az országos lefedettséget biztosító Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat.

 

Hazánkban részletes cselekvési terv, a „Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája” c. dokumentumban kerültek meghatározásra az alapvető célok és irányok a 2017-2023 közötti évekre vonatkozóan. A prioritások között szerepel például a köznevelés rendszerén belüli valós pénzügyi edukáció kereteinek megteremtése és erősítése, vagy épp a tudatos pénzügyi magatartás alapjainak erősítése, és a körültekintő hitelfelvétel támogatása is.

 

 

A fentieken túl, sok múlik természetesen a felelős és fogyasztóbarát szolgáltatói magatartáson is, így többek között azon, megfelelően tájékoztatják-e az ügyfeleket a bankok, különösen, ami az előzetes, szóbeli információkat illeti.

 

Sokszor hangzik el ugyanis panaszként, hogy az ügyintéző nem tájékoztatta teljes körűen szóban a fogyasztót az adott pénzügyi termék jellegzetességeiről, vagy kockázatairól. Habár a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a korábban végzett civil „próbavásárlásai” során pozitív tapasztalatokat szerzett, de az előzetes tájékoztatás a szolgáltatók részéről még mindig aktuális kérdéskör.

 

Különösen, hogy még mindig több ízben volt szükség Magyarországon hatósági fellépésre, többek között a megtévesztő hitelkártya-ajánlatok miatt, vagy épp annak folytán, hogy a pénzügyi szolgáltatók nem tettek eleget a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) feltüntetésére vonatkozó fogyasztóvédelmi előírásoknak.

 

A bemutatott körülményekre tekintettel kiemelt szerepet kap a fogyasztóvédelmi alternatív vitarendezés is, amely ingyenes, gyors jogorvoslati eljárást biztosít a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókkal szemben. Magyarországon az alternatív vitarendezés kiemelten jól működik a belföldi és a határon átnyúló viták esetében is, és ez a lehetőség egyre inkább ismert a fogyasztók széles körében.  

 

A pénzügyi kultúra fejlesztése érdekében a pénzügyi oktatás feladatát mind az iskoláknak, a hatóságoknak és a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteknek fel kell vállalniuk, amelyek hazánkban teszik is dolgukat és számos tudatosságnövelő program megvalósítására került sor. Egyúttal a jelenleg érvényes Nemzeti Alaptantervben is a diákok pénzügyi oktatása kiemelt szerepet kapott, amely a jövőbeni, szükséges pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosság záloga is egyben. Meg kell jegyezni azonban, hogy – különösen az iskolákban – a kapacitásbeli hiányosságok gátolhatják e célok megvalósulását.

 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége azt vallja, hogy a pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságot tovább kell erősíteni Magyarországon. Mind az iskolai, mind pedig az iskolán kívüli oktatás keretében meg kell ismertetni a fogyasztókkal az igényeik érvényesítéséhez szükséges tananyagot, egyúttal gyakorlatorientált oktatásra van szükség, amely biztosítja az elsajátított ismeretek magabiztos alkalmazását a mindennapokban, a felnőtté válás során és azt követően is.

 

Mindezeket tartalmazza a már korábban említett, „Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája” c. dokumentum is, amelyben a pénzügyi fogyasztóvédelem irányai a 2017-2023 közötti időszakra vonatkozóan kerültek kijelölésre.