English Magyar WAI

Hír olvasása

A Szövetség részvétele az Európai Bizottság által megrendezésre került pozsonyi workshopon

2017-11-09 18:07:48

 A rendezvényen az Európai Bizottság felkérésére a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége is képviselte a magyar fogyasztókat, egyszersmind tagszervezeteit is és előadásában számot adott a fogyasztói tájékoztatásra irányuló kampányok során nyert tapasztalatairól és az elért eredményekről.

 

Ezzel kapcsolatosan elhangzott többek között az, hogy a magyar civil fogyasztóvédelmi szervezetek lehetőségei korlátozottak, figyelemmel a jelenleg érvényesülő kapacitás- és szakemberhiányra és arra, hogy az e szervezetek működésének támogatására kiírt ún. „FV” pályázatok nem biztosítják a fogyasztói tanácsadó irodák működtetését, illetve az egyedi fogyasztói tájékoztatási feladatok ellátását. Így pedig nyilvánvalóan nem lehet olyan eredményekről beszámolni, mint amelyekről például számot adott a Lengyelországban működő civil fogyasztói szervezet, ami többek között országos tanácsadó-iroda hálózattal áll a fogyasztók rendelkezésére.

 

Mindezek folytán került előtérbe az online kommunikációs eszközök alkalmazása, úgymint a Szövetség által szerkesztésre kerülő Fogyasztók Lapja online fogyasztóvédelmi magazin, vagy akár azok a további kampányok, amelyek országos hatókörű elérést biztosítanak. Így került sor többek között az Országos Fogyasztóvédelmi Sulitábor c. projekt ismertetésére, amelynek köszönhetően országos hatókörben kerültek elérésre Magyarország általános- és középiskolái az internet útján, így elérve közvetve több tízezer diákot és tanárt. De ugyanúgy szó esett a Szövetség által végrehajtott információs kampányok tapasztalatairól vagy éppen arról, miszerint a közvéleménynek az energiafogyasztók (lakossági felhasználók) jogairól való tájékoztatása és a sajtó ugyancsak jelentős segítséget nyújtanak a fogyasztókhoz és vállalkozásokhoz való eljutásban.

 

Szintén sor került a magyar szabályozás bemutatására, ami a védendő fogyasztókat, illetve a számukra biztosított széleskörű fogyasztóvédelmi jogokat illeti.

 

A további, fogyasztói tájékoztatásra irányuló kampányok és eredmények mellett a Szövetség beszámolt tagszervezetének, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetségének (LÉTÉSZ) a külön a workshop témájához illeszkedő, tagjai számára nyújtott szolgáltatásairól. A LÉTÉSZ tagsága által kezelt lakások száma ugyanis hozzávetőlegesen 250.000-re tehető, és például az ún. „LÉTÉSZ Akadémia” c. rendezvények kerülnek megtartásra annak érdekében, hogy szakmai segítséget nyújtsanak a lakóközösségeknek és azok képviselőinek az épületfelújítás és –modernizálás, az energia-megtakarítást célzó beruházások tervezése, költségelemzése, valamint a kivitelezéshez szükséges hitelfelvétel során.

 

Ugyancsak szó esett azokról a további programokról és azok tapasztalatairól is, amelyeket az előbb említett célok érdekében a LÉTÉSZ még bevet. Ezek eredményeként például a tagság körébe tartozó lakóközösségek az épületek külső hőszigetelése által átlagosan 12-29 %, az épületek összes nyílászárójának cseréje révén 8-24 %, míg az épületek fűtési rendszerének átalakítása és teljes gépészeti felújítása eredményeként 22-32 % energia-megtakarítást értek el. Azoknál az épületeknél pedig, amelyek esetében az előző három, energia-megtakarítást biztosító beruházás közül mindegyik megtörtént teljes körűen, ott az átlagos költségmegtakarítás átlagosan 42-44%-ra tehető.

 

Magyarország mellett több más uniós tagállam képviselői is megosztották tapasztalataikat a kétnapos workshopon, és betekintést nyújtottak a témában többek között a szlovák, cseh, horvát, bolgár, észt, litván, román, lengyel, svéd, finn tapasztalatok körébe, amely módot adott a legjobb gyakorlatok átvételére.