English Magyar WAI

Hír olvasása

Vásárlók Könyve

2020-05-31 10:06:51

 

A Vásárlók Könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó, folyamatosan sorszámozott oldalú nyomtatvány alkalmazható. Tartalmaznia kell a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a Vásárlók Könyve használatba vételének időpontját. Ezen kívül kiemelendő, hogy a Vásárlók Könyvét a jegyző hitelesíti. A hitelesítés a jegyző aláírásával és bényegzőlenyomatával történik.

 

 

Milyen üzletben kell elhelyezni?

 

Vásárlók Könyvének minden, a fogyasztókkal közvetlen kapcsolatban álló, kereskedelmi tevékenységet végző helyen lennie kell (üzletben, étteremben, büfében, benzinkúton, stb.), ezért ne fogadjuk el, ha a kereskedő azt állítja, hogy az ő üzletében nincs. Ráadásul az üzletekben jól láthatóan, könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni úgy, hogy a fogyasztó segítség nélkül is bejegyzést tehessen. A Vásárlók Könyvéhez tollat is biztosítani kell. Amennyiben a Vásárlók Könyve nincs látható helyre kitéve az üzletben, az már önmagában is szabálysértés!

 

A vásárlók milyen bejegyzéseket tehetnek?

 

Amennyiben a vásárlónak bármilyen panasza van az üzlet működésével, a vásárolt áruval, kapott szolgáltatással kapcsolatban, panaszát szóban vagy a Vásárlók Könyvébe történő bejegyzéssel, írásban teheti meg. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. Ha különösen sérelmesnek tartjuk az esetünket, akkor érdemes inkább az írásbeli utat választani, mert a szóbeli kérést utólag nehezebb bizonyítani. A kitöltés után nem az első, hanem a második lapot kell kitépni és eltenni.

 

Mi a teendője a vállalkozásnak a bejegyzéssel kapcsolatosan?

 

A vállalkozásnak a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzést érdemben meg kell vizsgálni, és az intézkedésről a vásárlót tájékoztatni kell. A hatóság vizsgálhatja a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzéseket. Az írásbeli panaszt a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni, hogy panaszával, mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Továbbá meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.