English Magyar WAI

Hír olvasása

Új törvényjavaslat, alapjaiban változik meg a jövőben a fogyasztóvédelem intézményrendszere a tervek szerint

2019-06-05 20:06:52

 A tervek szerint az egyedi, vitás fogyasztóvédelmi ügyek rendezésével foglalkozó békéltető testületi tagok kijelölési folyamatából a jövőben teljes mértékben kimaradnának a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek. Ez alapján kizárólag a vállalkozói érdekeket képviselő személyek és szervezetek (a területi kereskedelmi és iparkamarák, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) intéznék a pályáztatás folyamatát, véleményeznék a jelentkezőket, majd e pályázatokat továbbítják a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek, aki végül kiválasztaná, ki lehet a jövőben békéltető testületi tag. A miniszter részéről történt kiválasztást követően pedig a megbízást ismét már a vállalkozások érdekeit tömörítő szervezettől, a területileg illetékes kamarától kapnák meg a testületi tagok.

Történik ez dacára annak, hogy a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló 2013/11/EU irányelv pontosan meghatározza, hogy a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket be kell vonni a kijelölési folyamatba, emellett e szervezetek tagjainak részvételét is biztosítani kell a fogyasztóvédelmi vitarendezés során. A tervezett törvényszöveg alapján ugyanakkor a fogyasztóvédelmi egyesületek nem vesznek részt sem a testületi tagok kijelölésében, sem pedig a békéltető testület működésében.

Ezzel a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége szerint alapjában sérül a függetlenség és pártatlanság követelménye és ez az uniós irányelvbe ütközik. A békéltető testületi eljárásban szükségszerűen az egyik vitás fél mindig a fogyasztó, akinek a kérelmére az eljárás megindul a vállalkozással szemben, így a fogyasztói érdekeknek is meg kell jelennie a jelölés és a tagság során.

Emellett, még a javaslat normaszövege alapján sem tisztázottak a pontos kijelölési folyamatok és a konkrét változtatásokat érintő tervek. Számos jelentős kérdést ugyanis a törvényjavaslat külön miniszteri rendelet eldöntésére bíz, amelynek szövege ismét ismeretlen még teljesen a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek előtt.

Az is igencsak sokatmondó tény, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a mindenkori fogyasztóvédelmi politikára vonatkozó koncepciót a fogyasztóvédelemért felelős miniszter dolgozza ki, és a Kormány hagyja jóvá. Ez megfelelő rangot biztosított ez idáig a fogyasztóvédelmi szakmai politikának: 1999. óta öt különböző kormányhatározat váltotta egymást ezek alapján, mintegy húszéves időszakot lefedve összesen. Kijelölte egyúttal a fogyasztóvédelmi szakma számára a mindenkori szakmai irányokat is.

Ezzel szemben a módosítás szövege szerint a jövőben már csak a miniszter alkot saját hatáskörben „fogyasztóvédelmi szakmapolitikai programot”, azt nem kell a Kormánynak elfogadnia, ezzel mintegy pedig lealacsonyítja a fogyasztóvédelmi politika jelentőségét, azt kiüresíti.