English Magyar WAI

Együttműködés

Együttműködési megállapodást írt alá a FEOSZ és a NÉBIH a fogyasztók tájékoztatása érdekében

2012. szeptember 7-én kölcsönös együttműködési megállapodást írt alá a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). Az együttműködés elsődleges célja, hogy a fogyasztók minél szélesebb köre megismerje az élelmiszerlánc-felügyelet rendszerét, az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos előírásokat, így segítve a tudatos vásárlói magatartás kialakítását az élelmiszerek vásárlásakor.

 

A közös célok megvalósítása érdekében a FEOSZ és a NÉBIH szakemberei folyamatosan egyeztetnek az élelmiszerlánc-biztonsággal összefüggő stratégiai jellegű, fogyasztóvédelmi szempontból jelentős jogalkalmazási kérdésekről, s szükség esetén közösen kezdeményeznek jogszabály-módosítást a jogalkotó szervnél.

 

A Szövetség és a Hivatal munkatársai a hatékony lakossági tájékoztatás érdekében közösen vizsgálják a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tipikus panaszainak tartalmát, tendenciáit, értékelik azokat, s szükség szerint javaslatot dolgoznak ki a legjellemzőbb problémák civil és állami eszközökkel történő megoldásának lehetőségeiről. A FEOSZ és a NÉBIH távlati céljai között szerepel közös kiadványok megjelentetése, illetve közös oktatások, konferenciák, kampányok szervezése is.

 

Együttműködési megállapodást írt alá a FEOSZ és az NFH

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködési megállapodást kötöttek azért, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel elősegítsék a fogyasztói érdekek hatékony érvényesülését, a fogyasztói tudatosság növelését és a jogszabályoknak megfelelő, tisztességes piaci magatartás kialakulását. Az együttműködés részeként egyeztetnek a fogyasztóvédelemmel összefüggő stratégiai jellegű jogalkalmazási és jogalkotási kérdésekről, a lehetséges prioritások és irányok meghatározásáról is. A megállapodás ide kattintva tekinthető meg.

 

A FEOSZ együttműködési megállapodást kötött az Önszabályozó Reklám Testülettel (ÖRT)

 

Együttműködési megállapodást írt alá az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ).  A megállapodás célja a fogyasztók hatékonyabb védelme mind általános kérdések, mind egyedi panaszok és jogviták esetén. Ennek keretében a Felek elismerik és másokban is tudatosítják, hogy a felelősségteljes reklámtevékenység a fogyasztók, a vállalkozások és a társadalom érdekében is kiemelten fontos, és ennek egyik lehetséges eszköze az önszabályozás.

Az együttműködési megállapodás alkalmából a két szervezet által kiadott közös sajtóközlemény ide kattintva olvasható el.

Együttműködés a FEOSZ és az ELTE Hallgatói Karrier Központja között

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége együttműködési megállapodást írt alá az ELTE Hallgatói Karrierközponttal. A FEOSZ és az ELTE egyaránt vallják, hogy az egyetem hallgatóinak felkészítése szükséges tudatos fogyasztóvá nevelésük érdekében, valamint egyedi jogviták során mindazon jogi segítséget kell biztosítani számukra, amely segítséggel a társadalom bármely tagja rendelkezik.

 

A megállapodás részeként immár az egyetemi hallgatók figyelmét hírlevélben hívják fel Szövetségünk ingyenes tanácsadási tevékenységére, valamint a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési lehetőségére. Így a hírlevél állandó eleme keretében tájékozódhatnak a hallgatók arról a fórumról, hogy amennyiben problémájuk támad egy kereskedővel vagy egyéb fogyasztóvédelmi jellegű gondjuk akad, akkor hova fordulhatnak tanácsadásért. Erre két fajta lehetőségük is van. Szövetségünk ugyanis elektronikus tanácsadást nyújt a http://www.feosz.hu internetes webcímen, ahol regisztráció után, az E-Tanácsadás menüpont alatt tehetik fel kérdéseiket a Szövetség tanácsadóinak. Ezen kívül kérdéseiket feltehetik a FEOSZ e-mail címén, a feosz@feosz.hu címen is.

 

Szövetségünk elismeri ezen kívül a bírósági jogérvényesítésen kívüli alternatív vitarendezési lehetőséget, jelesül a békéltető testületek fogyasztói jogviták rendezésében betöltött szerepét. Nem szabad elfelejteni, hogy a békéltető testületi eljárás a bírósági úttal ellentétben a gyors, ingyenes és egyszerű eljárás lehetőségét nyújtja a fogyasztó számára azzal, hogy a vállalkozással szemben fennálló jogvitában a testületi tanács egyezséget kísérel meg létrehozni a vitában érintett felek között.

 

Mivel a tapasztalatok szerint a békéltető testületek ismertsége még mindig hagy maga után kívánnivalót, ezen túl az ELTE Hallgatói Hírlevele felhívja – fogyasztói tudatosságukat erősítendő - a hallgatók figyelmét az alternatív vitarendezés lehetőségére, annak előnyeire. Ezért, a campuson belül a diákok már nem csak Szövetségünk fogyasztóvédelmi tanácsadási tevékenységéről, hanem a békéltető testületek elérhetőségéről és az ott elektronikus úton történő formanyomtatvány kitöltési lehetőségéről tájékozódhatnak a Hírlevél útján.

Együttműködési megállapodást kötött a FEOSZ és a Magyar Márkaszövetség 

2009. május 25-én, ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Márkaszövetség és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A két érdekvédelmi szervezet a szorosabb összefogástól a fogyasztói jogok hatékonyabb képviseletét és a tisztességes verseny ösztönzését várja elsősorban. Kiemelt céljuk, hogy 2010 legyen a fiatalok éve a civil fogyasztóvédelemben, közös kommunikációs és oktatási programok elindításával, a tudatosabb fogyasztói magatartás ösztönzésével is ellensúlyozva a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait.


www.agathepower.eu

 

FEOSZ- MÁV Start Zrt. együttműködés

Együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A megállapodás célja a hatékony fogyasztói érdekvédelem kialakulásának elősegítése, a fogyasztók tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése, illetve az alternatív vitarendezési módszerek elterjedésének elősegítése. Az aláíró felek megegyeztek abban, hogy a MÁV-START Zrt. igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy a közlekedés kényelmesebbé, gondtalanabbá váljon.

Küldje el hozzánk vasúti közlekedési szolgáltatással kapcsolatos panaszát, és 15 napon belül választ kap!

Együttműködési megállapodás a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségével

A megállapodás célja a turisztikai szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók tájékoztatása, ismereteik bővítése az őket megillető jogokról és kötelezettségekről, a tudatos fogyasztási szokások, a hatékony fogyasztói érdekérvényesítés, valamint az alternatív vitarendezési módszerek elterjedésének elősegítése. Az együttműködés további célja a turisztikai szolgáltatókkal rendszeres konzultázió és érdekegyeztetés a hatékonyabb fogyasztói jogérvényesítésben.