English Magyar WAI

Bemutatkozás

A FEOSZ-ról

A 2001. évben bejegyzett Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége független társadalmi szervezet, amely alapszabályában a fogyasztóvédelmi szervek érdekképviseletét jelölte meg és tevékenységét azóta is ennek megfelelően végzi, így különösen:

  • közreműködik a hazai fogyasztóvédelmi politika kialakításában,
  • figyelemmel kíséri a hazai fogyasztók érdekeinek képviseletében az európai uniós és hazai fogyasztóvédelmi jogalkotást és fogyasztóvédelmi politika érvényesülését,
  • elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást,
  • a fogyasztói érdekek érvényesítése céljából kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel,
  • konferenciát, bemutatót szervez, kiadványt jelentet meg,
  • fogyasztóvédelmi oktatást, -képzést, pedagógus-továbbképzést szervez,
  • tájékoztatja a fogyasztókat jogaikról, lehetőségeikről és kötelezettségeikről,
  • jogi segítségnyújtást végez,
  • fogyasztók széles körét érintő ügyekben peres eljárást kezdeményez.

A Szövetség feladatai közé tartozik továbbá a hazai civil fogyasztóvédelmi kultúra, szakma fejlesztése, az együttműködő, azonos érdekű szervezetekkel való egységes fellépés megvalósítása.

A Szövetség tagjai megalakulásuk óta az általános célok mellett a fogyasztók egy-egy olyan speciális területen való védelmét szolgálják, mint például a biztosítás, az energiaszolgáltatás vagy a társasházak működtetésével kapcsolatos viták megoldása.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének a 2011-es lezárt pénzügyi évre vonatkozó beszámolója ide kattintva tekinthető meg, 2012-re vonatkozó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete itt érhető el., 2013-ra vonatkozó egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete pedig ide kattintva tekinthető meg., a 2014. évi egyyszerűsített beszámoló és közhasznági melléklet itt érhető el.