English Magyar WAI

A Békéltető Testületről

Fogyasztói jogvita esetén amennyiben nem sikerül a vitát a kereskedővel, szolgáltatóval rendezni, a bírósági út előtt érdemes a békéltető testületek segítségét igénybe venni.

A békéltető testületek a gazdasági kamarák mellett működő független testületek, amelyek eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és a szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

A békéltető testületi eljárást a hiánytalan kérelem beérkezését követő hatvan napon belül be kell fejezni, indokolt esetben ez a határidő a testület elnöke által harminc nappal meghosszabbítható. Az eljárás díjmentes.

Tájékoztató a békéltető testületek eljárásáról

 

A békéltető testület intézményét, mint a fogyasztói jogviták alternatív, peren kívüli rendezésének fórumát az 1998. március 1-jén hatályba lépett fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hozta létre.

Megalkotását – az 1991. december 16-án Brüsszelben aláírt és az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás 68. cikkének fogyasztói érdekvédelemmel összefüggő – jogharmonizációs kötelezettség indokolta.

A békéltető testületek a működésüket 1999. január 1-jén kezdhették meg.

A fogyasztóvédelmi törvény szabályainak változásai a békéltető testületekre vonatkozóan